Allmän utbildning

De flesta jobb kräver att du har en grundläggande utbildning. Bygg på din kompetens inom ramen för våra olika stöd och program.

Studiemotiverande kurs på folkhögskola

Prova på att studera och hitta vägen vidare. Med aktiviteter för att hitta motivation, studieteknik och med fokus på kärnämnen blir du rustad för att fortsätta studera.

Utbildning på grundskole- och gymnasienivå

Bygg på din grundläggande utbildning inom ramen för våra olika stöd. Med en gymnasieutbildning ökar dina chanser att få jobb.

Utbildning på universitet, högskola och eftergymnasial nivå

Studier på universitet, högskola eller eftergymnasial nivå ökar dina chanser att få jobb. Är du ny i Sverige kan det finnas ännu fler möjligheter.

Utbildningskontrakt

En överenskommelse mellan dig, oss och din hemkommun om att du ska läsa in gymnasiet på Komvux eller på folkhögskola.

Yrkes- och studieförberedande modul

En vägledningskurs som ska ge dig stöd i att hitta ett yrke som du vill börja studera till.

Kundservice