Arbetsträning med handledare

En möjlighet för dig som har en pågående etableringsplan att prova på att jobba, med extra stöd av en handledare på arbetsplatsen.

Vad

Arbetsträning med en handledare är ett stöd för dig som är nyanländ i Sverige och har en pågående etableringsplan. Du får prova på att jobba hos en arbetsgivare, och får under tiden extra stöd av en handledare. Syftet med arbetsträningen är att du ska få möjlighet att prova på ditt yrke, prova på ett nytt yrke eller få yrkeslivserfarenhet i Sverige. Du kan kombinera arbetsträningen med andra stöd, till exempel svenska för invandrare (sfi).

Du kan arbetsträna med handledare i upp till 6 månader.

För vem

Arbetsträning med en handledare är för dig som skrev in dig hos oss innan den 1 januari 2018 och har en pågående etableringsplan. Stödet är för dig som saknar eller har begränsad erfarenhet av svenskt arbetsliv och som behöver arbetsträning och handledning.

Så här fungerar det

  • Kontakta oss om du är intresserad av arbetsträning. Tillsammans kommer vi fram till vilken arbetsplats som är bäst för dig.
  • Arbetsgivaren utser en handledare som ska hjälpa dig på arbetsplatsen.
  • Innan du börjar din arbetsträning gör vi en överenskommelse med dig, arbetsgivaren och handledaren. Där beskrivs bland annat vilket stöd du behöver, dina arbetsuppgifter och arbetstider och hur länge du ska delta i arbetsträningen.

Ekonomiskt stöd

Du behåller din etableringsersättning under arbetsträningen.

Etableringsersättning

Försäkring

I etableringsersättningen ingår ett försäkringsskydd. Det skyddet behåller du under arbetsträningen.

Så här tar du nästa steg

Kontakta oss

Förbered dig så att du kan motivera varför stödet kan öka dina möjligheter till jobb.

Bedömning

Tillsammans kartlägger vi din situation. En arbetsförmedlare bedömer om stödet är ett bra sätt att öka dina möjligheter till jobb.

Beslut

Vilket stöd vi kan erbjuda dig beror på hur just din situation ser ut. Vem som har rätt till ett stöd regleras ytterst av regeringen.