Varning för falska utskick

Publicerad: 2023-06-08

Arbetsförmedlingen vill varna för falsk information som ser ut att komma från myndigheten. Bedragaren uppmanar personer att ansöka om anställning i ett nytt projekt med utlovad lön.

Händer på dator intill en mobiltelefon

Bedragaren säger sig komma från Arbetsförmedlingen Recruitment, ett namn och en verksamhet som dock inte existerar. Detta är ett bedrägeriförsök där man kan försöka komma åt personuppgifter. Utskicken kan komma på mejl, som sms eller chatt.

Om du har fått utskicket så ska du:

  • slänga det direkt
  • inte uppge dina personuppgifter
  • inte klicka på några länkar.