Har du ändrat folkbokföringsuppgifter mellan juli och oktober?

Publicerad: 2022-12-06

Då kan vi ha haft fel adressuppgifter till dig. I början av juli uppstod ett fel i överföringen av filer mellan Skatteverket och Arbetsförmedlingen, som ledde till att vissa adressuppgifter inte uppdaterades korrekt. Det kan i sin tur ha inneburit att brev från oss inte kommit fram. I några fall har personer fått personnumret felregistrerat, vilket gjorde att de inte kunde komma åt sina sidor på arbetsformedlingen.se och att vi inte kunde nå dem med digital post.

Kvinna sitter vid skrivbord framför två datorskärmar

Det här berör alltså bara dig om du ändrat uppgifter i folkbokföringen under perioden. I oktober gjordes rättelser för att lösa problemet, och Arbetsförmedlingen stoppade tillfälligt vissa utskick för att inte skicka dem fel. Händelsen anmäldes också till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Om du tror att du missat brev från Arbetsförmedlingen eller har andra frågor om det inträffade, kontakta oss på 0771-416 416.

Om du har frågor om händelsen utifrån dataskydd och regler om hantering av personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombudet.

dataskyddsombud@arbetsformedlingen.se