Stor brist på bussförare - jobbchans för arbetssökande

Kvinnlig bussförare sitter i förarsätet i bussen. (Pressbild från Nobina)
Publicerad: 2021-12-15

Bristen på bussförare i landet är stor och hos Sveriges största bussföretag, Nobina, är rekryteringsbehovet akut.
– Problemet är att det finns alldeles för få utbildade förare. Yrkesintroduktionsanställningar via Arbetsförmedlingen är en väg vi provar, säger Hanna Larsson, chef för Personalledning på Nobina Sverige.

Vilka rekryteringsbehov har Nobina?

– Vårt totala rekryteringsbehov i Sverige är cirka 700 bussförare per år. Det stora antalet är en utmaning. Detta blir än mer utmanande då vi bedömer att ca 80 procent av vårt rekryteringsbehov inte finns tillgängligt på arbetsmarknaden i nuläget. Dessa 80 procent måste alltså först genomgå en bussförarutbildning för att kunna anställas, säger Hanna Larsson.

Hanna Larsson, chef personalledning på Nobina Sverige

Hur samarbetar ni med Arbetsförmedlingen?

– Vi har i många år samarbetat med Arbetsförmedlingen kring konceptet med rekryteringsutbildning, vilket innebär att vi som anställande arbetsgivare är med i urvalsprocessen till Arbetsförmedlingens bussförarutbildning. När eleverna i en rekryteringsutbildning är klara med sitt busskort erbjuds de anställning hos oss.

Ni erbjuder yrkesintroduktion, vad är det?

– På några platser i landet samarbetar vi också med Arbetsförmedlingen när det gäller så kallade yrkesintroduktionsanställningar. Det innebär att personen anställs hos oss till att börja med i 12 månader och där vi som arbetsgivare inleder med att ge personen en cirka 13 veckor lång bussförarutbildning. Vi och eleverna är väldigt nöjda med båda koncepten där framgången ligger i vårt deltagande urvalsprocessen och anställningsbarheten därefter blir väldigt hög. Vi får en efterlängtad kompetens till företaget och personen en långvaroig och trygg anställning.

Vilka egenskaper ska era bussförare ha?

– Att tycka om att ge service är jätteviktigt! Bussföraryrket är i första hand ett serviceyrke där fokus ligger på att få resenären att känna sig välkommen och erbjuda en trygg och hållbar resa.

Hur går rekryteringstesterna till?

– Våra rekryteringstester är digitala och inget man behöver förbereda sig eller läsa på inför. Viktigt kan dock vara att avsätta tid, så man inte behöver stressa och vara i lugn miljö där man kan koncentrera sig. Testerna mäter egenskaper och förmågor som är viktiga att ha som bussförare bland annat kopplat till service och trafiksäkerhet.

Vilken lön och vilka arbetstider har man?

– Ingångslönen enligt kollektivavtal är 25 771 kronor i månaden. Arbetstiderna är varierande då bussarna rullar alla dagar om året och i stort sett alla tider på dygnet. Därför kan yrket passa både den som är morgonpigg och den som hellre jobbar på kvällen.

Varför ska man välja bussföraryrket?

– Tycker man om att ge service och möta människor i deras vardag är det ett perfekt yrke! Många bussförarkollegor uppskattar också att få tillbringa dagarna ute på vägarna, att utsikten från ”kontoret” ständigt ändras. Med en relativt kort utbildning till bussförare kan man skaffa sig ett yrke som det alltid kommer att finnas en efterfrågan på och där många trivs och stannar hela yrkeslivet. Sen får man jobba med något som är hållbart på riktigt och vara med och förflytta samhället varje dag!

Hur gör jag om jag vill bli bussförare hos er?

– Håll utkik på vår hemsida www.nobina.se och prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen om vilka möjligheter som finns just där du bor. Din handläggare kan också bedöma om du har möjlighet att få en yrkesintroduktionsanställning.