Här hittar du lättast jobb 2022

Publicerad: 2021-12-15

Under 2022 når arbetsgivarnas planer på att anställa rekordnivåer i flera branscher, visar Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutsikter. Spana in och läs på om vilka yrken som finns i branscherna som går framåt.

Nytt år kan innebära nya möjligheter för dig som jobbsökare. Under hösten har allt fler fått jobb efter att restriktionerna för pandemin drogs in och så verkar det kunna fortsätta:

Sandra Offesson, arbetsmarknadsanalytiker Arbetsförmedlingen.

Vi räknar med att arbetslösheten fortsätter att minska under 2022, säger Sandra Offesson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Fler som kan jobba behövs

Arbetsmarknaden har återhämtat sig och många branscher räknar med att efterfrågan på deras varor och tjänster kommer att öka under 2022. För att klara av det behöver de också fler som kan jobba hos dem. I Arbetsförmedlingens undersökning säger arbetsgivare inom till exempel sjukvård, industrin och bygg att de behöver anställa många fler.

Upptäck yrken i några heta branscher

Det finns massor av olika yrken i branscherna som behöver anställa många under 2022. Läs på om lön, utbildningsväg, arbetsuppgifter och se om något passar dig.

Hotell- och restaurang (8 yrken)

Data/it (11 yrken)

Industriell tillverkning (29 yrken)

Bygg och anläggning (24 yrken)

Hälso- och sjukvård (36 yrken)

Vill du veta mer? Se seminarium om utvecklingen på arbetsmarknaden 2022.

Kunskapsseminarium: Arbetsmarknadsutsikter

Arbetsuppgifter försvinner

Men även om Arbetsförmedlingen räknar med att många får jobb under 2022 kommer också många fortsätta att vara arbetslösa. Och arbetsgivarna säger i undersökningen att de inte hittar personer med rätt utbildning och erfarenhet som passar för arbetsuppgifterna hos dem.

En del av det beror på att arbetsmarknaden har förändrats, digitalisering och automatisering gör att arbetsuppgifter försvinner eller ändrar karaktär. En del som förlorat jobbet under pandemin kan få svårare att komma tillbaka ut i arbete. Man kan behöva byta yrke eller bransch för att få jobb, säger Sandra Offesson.

Studier viktigt

Som arbetssökande är det framförallt utbildning som gäller för att fånga jobben som finns:

En avslutad gymnasieutbildning är många gånger grundläggande för att komma in på arbetsmarknaden. Men för många jobb krävs dessutom att du har antingen en yrkes- eller högskoleutbildning. Utbildning är det bästa sättet att komma vidare, säger Sandra Offesson.

Ta reda på mer om olika utbildningsvägar