Så hittar du korta utbildningar som ger jobb

Publicerad: 2021-11-12

Yrkeshögskola (YH) är en snabb väg mot nytt jobb. Nu kan du enkelt se vilken YH-utbildning som finns för yrken som intresserar dig på våra sidor om yrken. Ingrid Viklund Ros, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen, tipsar dig om 7 yrken att spana in.
– Det finns en hel del yrken med kort utbildningsväg så som YH där våra prognoser visar på stor efterfrågan på både kort och lång sikt, säger hon.

Lokförare.

Lokförare som bedöms ha stora jobbchanser fram till 2026. Bara ett av många yrken med goda utsikter som du kan utbilda dig till via Yrkeshögskola.

Arbetsmarknaden har flera ansikten för tillfället. Samtidigt som långtidsarbetslösheten vuxit och ligger på en hög nivå efter pandemin, har delar av arbetsmarknaden stor efterfrågan på arbetskraft med goda jobbmöjligheter i många yrken.

Ingrid Vestlund Ros, arbetsmarknadsanalytiker Arbetsförmedlingen.

– Vi ser att det råder mycket stor efterfrågan på yrken inom vård, skola och IT-sektorn. Till exempel undersköterskor, specialistsjuksköterskor, barnmorskor, specialistläkare och förskol-, grundskol-, gymnasie- och yrkeslärare samt systemutvecklare, systemtestare och IT-arkitekter.

Utbildning är nyckeln till de flesta jobben, menar Ingrid Viklund Ros.

– En fullföljd gymnasieutbildning är oftast ett grundkrav, men för många jobb krävs dessutom att du har antingen en yrkes- eller högskoleutbildning.

Ska du läsa in en högskoleutbildning innebär det minst tre till fem år i skolbänken. Vill eller kan du inte lägga så lång tid kan YH-utbildningar på mellan 1 och 2,5 år vara ett bra alternativ. I Arbetsförmedlingens digitala tjänst hitta yrken kan du läsa om det mesta du vill veta om ett yrke. Och när du söker på ett yrke som kräver YH-utbildning kan du nu direkt se vilka specifika utbildningar som finns tillgängliga.

– Det finns en hel del yrken med kort utbildningsväg så som YH där våra prognoser visar på stor efterfrågan på både kort och lång sikt. Till exempel flera YH-utbildningar som riktas mot yrken inom IT där kompetensen är efterfrågad. Det finns även YH utbildningar till yrken så som installations och servicetekniker, medicinska sekreterare och vårdadministratörer, svetsare, fastighetsförvaltare, lokförare, transportledare och utvecklare inom spel- och digitala media. Det finns såklart många fler än dessa

Sebastian valde YH för ett stabilt jobb

Varför är det här bra jobb att satsa på?

– Det här är yrken med kort eftergymnasial utbildning som startas utifrån hur behoven ser ut på arbetsmarknaden och där det varit hög efterfrågan under lång tid. Ökad digitalisering och automatisering leder också till ytterligare ökad efterfrågan inom vissa av dessa yrken.