Fler 55-plussare arbetar

Publicerad: 2021-11-12

174 000 fler äldre jobbar idag än för tio år sedan. Trots den positiva trenden finns problem med åldersdiskriminering på arbetsmarknaden, visar en ny rapport från Arbetsförmedlingen.
– Men arbetsmarknaden återhämtar sig nu tydligt i sviterna av pandemin och arbetslösheten faller på bred front, även bland äldre, säger arbetsmarknadsanalytikern Henrik Björk.

Kvinna sitter vid bänkskiva.

Det finns utmaningar om du är över 55 år och söker jobb. Äldre är en stor grupp bland de långtidsarbetslösa som dessutom växte ännu mer under pandemin då många blev av med jobbet. Men Arbetsförmedlingens rapport om arbetsmarknaden för äldre pekar också på en annan ljusare utveckling, 11 procent fler i åldrarna 55 – 74 år jobbar nu än under 2010.

Henrik Björk, arbetsmarknadsanalytiker Arbetsförmedlingen.

– Ökad utbildning bland äldre är en viktig förklaring. Den långsiktiga utvecklingen med ökad medellivslängd och förbättrad hälsa i äldre åldrar gör att äldre både kan och vill arbeta mer än tidigare, säger rapportförfattaren, Henrik Björk.

I vilka branscher jobbar 55-plussarna?

– Det är en bred och tydlig ökning vi ser. Kvinnor arbetar till stor del inom kommunal och regional sektor medan männen arbetar i väldigt hög utsträckning i privat sektor. På mer detaljerad nivå har vi bara kollat på branschtillhörighet för de över 65 år. Bland kvinnorna dominerar utbildning och hälso- och sjukvård. Bland männen dominerar jordbruk, skogsbruk och fiske. Även byggverksamhet, transport och magasinering samt utbildning är vanliga näringsgrenar för männen.

5 jobbsökartips för dig över 55

  • Kompetens slår ålder. Men inte gammal kompetens. Fortsätt utvecklas! Håll dig uppdaterad inom din bransch.
  • Skala ner ditt cv ju mer erfarenhet du får. Ingen arbetsgivare orkar läsa 5 sidor cv, så sätt istället fokus på det som är viktigt. Skriv ”Arbetslivserfarenhet i urval” för att visa att du även har gjort annat.
  • I vissa branscher är det vanligt att arbetsgivaren säger ”vi har inte råd att anställa men starta eget företag så kan du fakturera oss.” Kan det vara ett alternativ för dig?
  • Om du söker jobb inom en bransch där du har erfarenhet – framhäv all din kompetens. Du kanske kan komma in i jobbet snabbt och därefter bli mentor? Du kanske kan hålla kurser för de som kan mindre inom området?
  • Du kan vara en trygg klippa genom att du är van att jobba i olika konstellationer och är van vid omorganisationer och så vidare. Du är antagligen trygg i din yrkesroll och kan fatta tuffa beslut.

Hur blir man som lite äldre attraktiv på arbetsmarknaden?

– Utbildning är alltid viktigt. Är du äldre är det bra om den är kort, arbetsmarknadsinriktad och sker så snart som möjligt efter det att du blivit arbetslös. Försök annars att hålla så mycket kontakt som möjligt med arbetsmarknaden för att upprätthålla eller bygga ditt nätverk. Där kan praktikplats eller olika former av subventionerade anställningar vara en väg in.

Något mer att tänka på som 55-plussare och arbetssökande?

– Det sker en strukturomvandling på arbetsmarknaden med ökad digitalisering och automatisering vilket gör att arbetsgivarna delvis efterfrågar andra kompetenser än tidigare. Se över dina kompetenser och fundera på om de behöver uppdateras. Var också öppen för att skola om dig och byta bana. Det finns flera branscher med stor brist på arbetskraft så då kan det vara läge att byta bana.

Hur stort problem är åldersdiskrimineringen?

– Det är allvarligt att arbetsgivare inte alltid ser till den arbetssökandes kompetens oberoende av ålder. Även om äldre i genomsnitt har lägre chanser att hitta nytt jobb vill jag betona att det inte är omöjligt. Arbetsmarknaden återhämtar sig nu tydligt i sviterna av pandemin och arbetslösheten faller på bred front, även bland äldre.