Uppgång i handeln - jobbchans för unga

Publicerad: 2021-09-17

Handeln är inne i en stark uppgång nu och rekryteringsbehoven ökar. Detta innbär att behovet att anställa ny personal ökar. Inte minst för unga där butiksjobb ofta är första jobbet.
– Av de 16-24 åringar som jobbar finns 18 procent i handeln. Det visar tydligt hur handeln är en dörr in till arbetsmarknaden för ungdomar, säger Mats Johansson, vd på Handelsrådet.

Kvinna i livsmedelsbutik

En ny rapport från Handelsrådet visar att handeln återhämtat sig från krisen i pandemins spår betydligt snabbare än förväntat och att rekryteringsbehoven ökar. Mer än var femte företag inom parti- och detaljhandeln uppger till exempel att de nu har en högre omsättning än före krisen.

Enligt Mats Johansson, vd på Handelsrådet, innebär den snabba återhämtningen en möjlighet för många som varslats eller förlorat jobbet i pandemin att komma tillbaka. Han menar också att detta innebär jobbmöjligheter för unga som nu har en kraftigt ökande arbetslöshet.

Mats Johansson, vd på Handelsrådet

Handeln är väl det vanligaste ”första jobbet”?

– I Sverige är 10 procent av de förvävarbetande sysselsatt inom handeln. Ungefär en fjärdedel har sitt första jobb i vår bransch.

Hur påverkas handeln nu när samhället öppnar upp fullt ut igen?

– Pandemin har påverkat handeln väldigt ojämnt. Dagligvaruhandeln har i huvudsak gått väldigt bra, medan vissa sällanköpskategorier, exempelvis skor och kläder, tappat en stor del av sin försäljning. Under pandemin ökade e-handelns andel kraftigt i många delbranscher. Även om fler nu i större utsträckning kommer att handla i fysiska butiker är det många handelsföretag som har utvecklat sina digitala kanaler på ett sätt som förändrat kundernas köpbeteende permanent.

Hur bedömer du att rekryteringsbehoven påverkas av öppnandet?

– När samhället öppnas upp kommer det i första hand handla om att de som varit i korttidsarbete under pandemin kommer tillbaka till sina jobb. Men handeln är en stor bransch och framför allt de delar av handeln som har gått bra under pandemin kommer även fortsättningsvis söker medarbetare med rätt kompetens.

Handeln blir allt mer digitaliserad, kan du ge exempel?

– Digitaliseringen innebär positiva möjligheter, men också stora förändringar. Vissa jobb kommer att automatiseras eller försvinna, andra jobb kommer till. I spåren av digitaliseringen ökar behoven av nya yrkesgrupper. Coronapandemin har växlat upp handelns digitala utveckling och det kommer att ställas allt högre krav på medarbetarnas kompetens och på vidareutbildningar.

På er webbsajt har ni Yrkeskartan, vad är det för något?

– Yrkeskartan är en del av vår webbsajt "Karriär i handeln". Där kan besökarna få information om de olika yrken och karriärvägar som handeln erbjuder. Där finns också information om utbildningsvägar, intervjuer med yrkespersoner och filmer från olika arbetsplatser.

Vilka egenskaper är bra att ha om man till exempel vill jobba som butikssäljare?

Förmågan att bemöta kunder genom fysiska och digitala kanaler är central. Försäljning, service, kommunikation, samarbete och hållbarhet är kompetenser som värderas högt.

Mats tips för att få jobb i handeln

  • Titta på yrkeskartan.se vad som krävs för det jobb du är intresserad av.
  • Formulera för dig själv varför du tycker att just du skulle vara lämplig för det jobb du vill ha.
  • Sök i platsannonser och i platsbanken På Arbetsförmedlingens webbplats efter arbetsgivare som söker personal.
  • Ta kontakt med arbetsgivaren och sälj in dig.
  • Om det inte finns några annonser gällande just det jobb du söker kan du alltid ta kontakt med företag du vill jobba för och anmäla ditt intresse spontant.

Yrkeskartan (karriarihandeln.se)

Läs om butiksyrken på Arbetsförmedlingens webbplats

Fotnot: Handelsrådet är ett samarbetsorgan för arbetsmarknadens parter inom handeln, Akademikerförbunden, Fremia, Handelsanställdas förbund, Svensk Handel och Unionen.