Öka jobbchanserna med rätt högskoleutbildning

Publicerad: 2021-09-17

En högskoleutbildning ökar chanserna till jobb. Det gäller särskilt inom hälso- och sjukvård och pedagogiska yrken.

En sjuksköterska, ett tangentbord, en lärare och en hög med böcker.

Den 15 september öppnade anmälan till vårens utbildningar på universitet och högskolor. Utbildning är en viktig faktor för att få ett jobb. De kommande fem åren är efterfrågan som störst inom hälso- och sjukvård och utbildningssektorn. Där är det redan idag brist på arbetskraft. Även civilingenjörer och IT-specialister är exempel på yrken som har en fortsatt god arbetsmarknad, enligt Arbetsförmedlingens senaste yrkesprognos.

Ellinor Wassberg, Arbetsförmedlingens jobbsökarexpert.

– När man väljer en utbildning är det viktigt att göra ett smart val utifrån vilka jobb som kommer att finnas framöver men också välja något som du tror du kommer att trivas med, säger Ellinor Wassberg, jobbsökarexpert på Arbetsförmedlingen.

Coronapandemin har påskyndat strukturomvandlingen på arbetsmarknaden. Digitaliseringen och automatiseringen medför att vissa yrken förändras och försvinner. Många har blivit varslade och permitterade, vilket lett till att många valt att omskola sig eller vidareutbilda sig.

– Våga satsa på studier. Det behöver inte vara så komplicerat, ibland kan det räcka med att gå en kurs. Det är aldrig för sent att ställa om, säger Ellinor Wassberg, jobbsökarexpert på Arbetsförmedlingen.

Från och med årsskiftet utökas möjligheten för äldre att få stöd från CSN, då åldersgränsen att få studiemedel och studiestartsstöd höjs från 56 till 60 år. Det gör att ännu fler kommer att ha ekonomisk möjlighet att vidareutbilda eller omskola sig.

Yrken där det förväntas vara stora eller mycket stora möjligheter att få jobb 2026

Yrken som kräver högskoleutbildning

Barnmorskor

Förskollärare

Läkare

Mjukvaru- och systemutvecklare

Systemanalytiker och it-arkitekter

Tandläkare

Specialistsjuksköterskor

Läraryrken

Grundutbildade

sjuksköterskor

Civilingenjörsyrken

Observera att listan på framtidsyrken inte finns på länsnivå.

Mer information

På vår sida om Yrken och framtid kan du hitta fakta om olika yrken, utbildningstips, testa dina intressen och karriärvägledning.