Så får du jobb i vården - delta på digital vårdyrkesmässa

Publicerad: 11 maj 2021

Vill utbilda dig till ett yrke med mycket stora jobbchanser? Då är vård och omsorg ett hett tips!
Men vill du få bättre koll på olika yrken i vården, var rekryteringsbehoven är störst och vilka utbildningar som finns? Då kan du delta på en vårdyrkesmässa på Youtube den 19 maj.

Sjuksköterska med barnpatient

Behovet av ny personal i vården och omsorgen är enormt. Uppemot en halv miljon personer behöver anställas i välfärdssektorn de kommande tio åren, enligt en rapport från Sveriges kommuner och regioner. Störst behov är det av undersköterskor och vårdbiträden, cirka 150 000 behöver anställas, främst inom äldreomsorgen.

För att försöka svara upp mot detta behov och öka intresset för att utbilda sig och jobba inom vården arrangerar bransch- och utbildningsorganisationen Vård- och omsorgscollege i Stockholm en digital vårdyrkesmässa som sänds på Youtube och är öppen för alla som vill att delta.

Vad är vårdyrkesmässan för något?

– Syftet med mässan är ge intresserade en bred inblick i vilka valmöjligheter en vård och omsorgsutbildning kan ge, utifrån ett individ och arbetsmarknadsperspektiv. Besökarna på den digitala minimässan kommer även kunna ställa frågor under tiden, säger Aisha Amin, processledare på Vård- och omsorgscollege Stockholm.

Aisha Amin, processledare Vård- och omsorgscollege

Vilka är målgrupperna?

– Vuxna från 18 år och uppåt, arbetssökande och yrkesverksamma som kanske vill växla yrkesspår eller vidareutbilda sig.

Hur går mässan till?

– Den digitala vårdyrkesmässan kommer att sändas live den 19 maj klockan 13.00-14.30 på vår YouTube-kanal. Vi har även skapat ett evenemang på Facebook där intresserade kan anmäla sig till eventet och hålla sig uppdaterade.

Vilka personer möter mässbesökarna?

– De kommer att möta vårdpersonal som berättar om sina jobb. En skötare, en stödassistent, en undersköterska, en barnspecialistundersköterska, och en enhetschef. De kommer också att svara på frågor.

Vilka utbildningar lyfter ni fram?

– Utbildningen till skötare, stödassistent och undersköterska är gymnasiala utbildningar som genomförs antingen tre år på gymnasiets vård- och omsorgsprogram eller ett och ett halvt år på vård-och omsorgsutbildningen på Komvux. Utbildningar till specialistutbildad undersköterska sker på yrkeshögskola. Yrkeshögskoleutbildningar inom vård- och omsorg är i regel ettåriga, men kan även vara tvååriga. För att jobba som enhetschef inom vården och omsorgen, så krävs i regel en treårig akademisk utbildning. Vi kommer även att nämna utbildningen till vårdbiträde, som erbjuds som arbetsmarknadsutbildning inom Arbetsförmedlingen och av flera utbildningsanordnare.

Var är jobbchanserna störst?

– Arbetsmarknaden är mycket god för framförallt utbildade undersköterskor. Dock skulle jag säga att arbetsmarknaden även är god för vårdbiträden, specialistutbildade undersköterskor och enhetschefer inom vård- och omsorg.

Om jag blir intresserad, hur går jag vidare?

– Vi kommer i slutet av mässan att synliggöra de olika vägarna till utbildning för arbete inom vård- och omsorg och hälso- och sjukvården. I första hand ska du gå in på din kommuns hemsida där du hittar de utbildningar som finns där du bor.

Vad är vård- och omsorgscollege för något?

– Det är en kvalitetssäkrad samverkan mellan utbildning, arbetsliv och fackförbund. Det innebär att de som väljer en utbildning på någon av de certifierade skolorna inom Vård- och omsorgscollege, får en kvalitetssäkrad utbildning av hög kvalitet i nära samarbete med arbetslivet och akademin.

Vårdyrkesmässan

När? 19 maj klockan 13.00-14.30

Klicka här för att delta: Vårdyrkesmässan på Youtube

Vård- och omsorgscollege Stockholmsregionen

Vård- och omsorgscollege Nationellt