Frågor och svar om Platsbanken

Vi genomför ett test med annonser från externa webbplatser i Platsbanken. Här hittar du svar på frågor om den nya funktionen.

Hur hittar jag annonser från externa webbplatser i Platsbanken?

För att hitta annonser från externa webbplatser klickar du på Filter och väljer Externa webbplatser under rubriken Annonskälla.

Varför måste jag välja annonskälla för att kunna se alla annonser i träfflistan?

Just nu finns den här funktionen som en test i Platsbanken. De kommande två tre månaderma kommer vi att samla in synpunkter från arbetssökande. som använder Platsbanken.

Vem ansvarar för innehållet i annonserna från de externa webbplatserna?

Det är arbetsgivaren som ansvarar för innehållet i sin annonstext. Arbetsförmedlingen ansvarar inte för innehållet i annonsen eftersom den hämtas från en annan webbplats än arbetsförmedlingen.se.

Hur många fler annonser visas nu i Platsbanken?

Genom att läsa in annonser från externa webbplatser utökar vi antalet annonsern i Platsbanken med cirka 30 procebt.

Varför syns samma annons på flera olika webbplatser, och varför visas flera länkar i en och samma annons i Platsbankwn?

Det finns flera anledningar till varför en annons dyker upp på flera webbplatser. En anledning är att arbetsgivaren väljer att annonsera på flera olika webbplatser för att fler arbetssökande ska kunna hitta annonsen.

Vi kan hitta dessa dubletter och presentera dem som en annons och samtidigt visa på vilka webbplatser annonsen förekommer. Därför kan det finnas flera länkar för en och samma annons.

Varför kan jag inte filtrera på omfattning och anställningsform för de annonser som kommer från externa webbplatser?

I testversionen kan vi inte erbjuda möjlighet att filtrera på omfattning och anställningsform för annonser från externa webbplatser.

Varför ser jag inte hela annonsen från externa webbplatser i Platsbanken?

Platsbanken visar endast länkar till de externa webbplatserna samt ort, yrke och datum. Du kan läsa hela annonsen genom att klicka på länken. Då kommer du till den externa webbplatsen där annonsen är publicerad.