Det behöver du kunna i framtiden

Publicerad: 2021-02-15

Tar robotar och datorer alla jobb i framtiden? Vad är viktigt att tänka på för att vara redo i förvandlingens tid? Vi ställde några frågor till Kerstin Eriksson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen som nyligen släppt en rapport om hur kompetenskraven på arbetsmarknaden förändras fram till 2030.

Robotarm

Varför kan det bra att veta hur kompetenskraven förändras?

Kerstin Eriksson, arbetsmarknadsanalytiker Arbetsförmedlingen

– En ökad automatisering leder till att olika yrken förändras. Vi beskriver med lite större penseldrag i den här rapporten hur efterfrågan på kompetenser ändras i samband med det. Att lära sig nya saker vid fler tillfällen under arbetslivet är och kommer att vara ännu mer viktigt för att öka chanserna att utvecklas inom det yrke du har eller om du behöver växla över till ett annat yrke.

Så kan du karriärvägleda dig på egen hand

Enklare kognitiva arbetsuppgifter minskar, vad menas med det?

– Med enklare kognitiva förmågor sammanfattar vi de arbetsuppgifter som är av mer upprepande karaktär, som exempelvis enklare inmatning av uppgifter i system. Det kan också vara allt från registrering av fakturor eller arbetsuppgifter inom exempelvis kundtjänst eller andra administrativa yrken.

Manuella och fysiska arbetsuppgifter står sig, hur kommer det sig?

– Ja, det är riktigt. Det är bra att veta att allt inte bara försvinner utan att mycket blir kvar även om det är arbetsuppgifter som minskar i efterfrågan. Det som är viktigt att tänka på är att du kan behöva lära dig många nya saker när du har ett fysiskt jobb. Det krävs exempelvis en digital grundläggande kompetens inom bygg eller industriyrken bara för att nämna några områden.

Sociala kompetenser blir viktigare, varför det?

– För det första växer områden som pedagogiska yrken och vård och omsorg, både vårdpersonal och lärare är väldigt efterfrågade, yrken där sociala kompetenser är viktiga. Automatiseringen leder också till att vissa roller där sociala kompetenser som inte var så framträdande innan får ökad betydelse. Det blir allt viktigare att kunna förstå helheten av det man jobbar med, samarbeta med fler och kunna förklara för andra hur det fungerar. Exempelvis behöver en operatör inom industrin kunna helheten i arbetsprocessen och måste då samarbeta och kommunicera med många fler i produktionen.

Att vara tekniskt kunnig ska också bli viktigare, är det inom allt?

– Ja, med den snabba takten vi ser idag så är det en utveckling som sker nästan överallt. Mer avancerad teknisk kunskap är såklart en viktig kompetens inom många yrken men det är framförallt grundläggande digitala kompetenser som mest påtagligt blir viktigare. Att du kan använda digitala verktyg i det dagliga arbetet och inte är rädd för att lära dig nytt är viktigt för fler än tidigare på arbetsmarknaden.

Bygg på ditt digitala kunnande med Digitala jag

Hur ska man utbilda sig för framtiden?

– Ta reda på så mycket du kan om yrket som intresserar dig och om hur framtidsutsikterna ser ut.

– Att ha avslutat en gymnasial utbildning är i stort sett ett måste idag på arbetsmarknaden. Sedan behöver man läsa på och ta reda på vilken utbildning som passar just dig och vilken nivå. Det finns många utbildningar som är anpassade för framtidens kompetenskrav hos Yrkeshögskolan och arbetsmarknadsutbildningar.

Hitta rätt utbildningsväg

Lär dig mer om olika yrken

Till sist. Kommer robotarna att ta över?

– Nej, de tar inte över våra jobb, de tar över delar av arbetsuppgifterna inom olika yrken men nya krav på kompetenser och förmågor ställs istället i och med att nya arbetsuppgifter växer fram. Det är väldigt viktigt att lära sig mer för att möta de nya kraven på arbetsmarknaden.