Utbildning centralt för vägen till jobb

Publicerad: 2020-12-22

Arbetslösheten kommer att vara hög även under de kommande två åren och jobben förändras. Det gör att utbildning blir en stor och en viktig pusselbit för att få ett jobb.

Student i bibliotek.

Utbildning är som regel en mycket god investering inför ett framtida jobb.

Pandemikrisen har lett till att många har förlorat sitt jobb och blivit arbetslösa. Krisen bidrar även till att strukturomvandlingen på arbetsmarknaden går snabbare. Digitalisering och automatisering blir viktigare, och det ställer nya och högre krav på kompetenser hos de som vill få ett jobb.

– Det gör att omställning, utbildning och livslångt lärande blir helt centralt. Är man ung och ändå har tänkt gå en utbildning så är det ett bra läge att göra det nu, säger analyschef Annika Sundén.

Anneli Nåhdin, HR Ica

Många nya arbetslösa har minst gymnasial utbildning och färsk arbetslivserfarenhet. Det gör att konkurrensen om jobben ökar och att personer som var arbetslösa redan innan krisen har fått en svårare situation. Antalet långtidsarbetslösa är redan rekordhögt, och det finns en överhängande risk att antalet fortsätter att öka.

– Det är ett allvarligt läge på arbetsmarknaden och långtidsarbetslösheten får verkligen inte bita sig fast. Det är viktigt att tänka igenom ”räcker min utbildningsbakgrund, hur ska jag tänka så att jag blir attraktiv på arbetsmarknaden” för det kommer att vända, krisen kommer att gå över, säger generaldirektör Maria Mindhammar.