Johan fann lugnet i skogen med ett naturnära jobb

Publicerad: 2020-10-22

I ur och skur, regn och solsken. ”Och nästan alltid med humöret på topp”. När Johan Andersson, 58 år, var långtidsarbetslös tänkte han att skulle kunna ta vilket jobb som helst. Nu har han naturen som arbetsplats – och stormtrivs.

Deltagare i projektet naturnära jobb där arbetssökande får jobba med skogsvård under ett år.

Varje morgon klockan sju är det morgonmöte för det lilla teamet av sex skogsvårdare som Johan Andersson tillhör. Över en kaffe, eller gärna en kopp av det kryddiga teet chai, går man igenom schemat för dagen. Därefter bär det av till skogs, oftast med Johan bakom ratten.

Arbetsuppgifterna som är förlagda till de halländska skogarna varierar från dag till dag. Gemensamt är att det handlar om natur och miljövård. Just idag har de eldat ris från granar, förra veckan rensade de upp på en strandhed för att skapa en bättre miljö för insekter. Andra dagar kan det handla om att rusta upp vandringsleder, inventera skogsmark och röja sly, gräs.

Inkörsport till svenskt arbetsliv

Johan Andersson är en av cirka 340 som antingen har anställts eller kommer att anställas i satsningen Naturnära jobb. För hans kollega Menal Awata, som drömmer om att bli barnskötare i framtiden, har det varit en inkörsport till svenskt arbetsliv.

– Det är första jobbet för mig. Det är lite tungt ibland men roligt. Jag gillar att man får ta hand om naturen och miljön.

Allt du behöver veta om skogsarbete

Tanken med uppdraget, där Arbetsförmedlingen och Skogsstyrelsen samverkar, är både att utföra viktigt underhåll i allmännyttiga naturområden men också att bidra till att mildra den tuffare arbetsmarknaden som pandemin har fört med sig.

Särskilt fokus har också lagts på jämställd rekrytering – minst 40 procent av de som anställs ska vara kvinnor.

Pågår vanligtvis 12 månader

Satsningen utförs i landets samtliga län och planen är att ytterligare 260 platser ska tillsättas om Folkhälsomyndigheten lättar på restriktionerna. Tjänsterna sträcker sig vanligtvis över 12 månader och när deltagarna är klara ska de vara bättre rustade för arbetsmarknaden och ha fått med sig viktiga utbildningar och kunskaper som behövs för arbete inom gröna näringar. För Johan Andersson och Menal Awatas del har det inkluderat röjsågskörkort och utbildning i naturvård och förvaltning.

Johan Andersson, skogsarbetare

– Det är den bästa resan jag gjort. Jag visste inte alls vad jag skulle förvänta mig när jag fick höra om jobbet från min arbetsförmedlare. Men det har varit underbart från dag ett. Både på grund av den sociala biten och att få lära sig så mycket om olika kulturer men också för att man har ett sådant stort förtroende från våra arbetsledare. Det har fått mig att växa som person, säger Johan Andersson.

Så här fungerar Naturnära jobb

Innan han fick tjänsten som skogsvårdare arbetade Johan Andersson tio år på kontor, dessförinnan körde han lastbil.

– Så när jag blev arbetslös funderade jag ett tag på att köra långtradare igen. Men det var därifrån mycket av min inre stress kom ifrån. Den har jag inte känt av här, säger han. Och tillägger:

– Om jag får drömma är det här min framtid, att jag får arbeta i skogen så länge jag kan och orkar.

Arbetsförmedlingen rekryterar deltagare

Naturnära jobb är ett regeringsuppdrag som startades i oktober 2020 och som förväntas att pågå fram till 2022. Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU) deltar i satsningen som samordnas av Skogsstyrelsen. Arbetsförmedlingens roll och ansvar är att rekrytera deltagare och bidra till ett effektivt genomförande av uppdraget.