Här är framtidens jobb – heta yrken nu och fem år framåt

Publicerad: 16 september 2020

Vill du maximera dina chanser att få jobb de närmaste åren? Här är yrkena där det kommer att vara störst brist på arbetskraft i framtiden.

Montage som visar dels en manlig läkare som undersöker en flicka, dels en kvinnlig snickare – två yrken som det är brist på i framtiden

Läkare och snickare – två av många bristyrken i framtiden.

Det finns en hel del som kan vara bra att tänka på när du väljer vad du ska jobba med. Att utgå ifrån dina intressen är till exempel ofta en god start.

Men det kan även vara bra att känna till hur arbetsmarknaden kommer att se ut. Med andra ord, hur enkelt det är att få jobb, både nu och på några års sikt.

Yrken på högskolenivå med störst chans till jobb i år och på fem års sikt

Barnmorskor

Civilingenjörsyrken

Förskollärare

Grundutbildade sjuksköterskor

Läkare

Läraryrken

Mjukvaru- och systemutvecklare

Specialistsjuksköterskor

Speciallärare och specialpedagoger

Systemanalytiker och it-arkitekter

Yrken inom övriga utbildningsnivåer med störst chans till jobb i år och på fem års sikt

Anläggningsmaskinförare

Elektrikeryrken

Lastbilsförare

Maskinställare och maskinoperatörer inom metallarbete

Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer

Svetsare

Träarbetare och snickare

Underhållsmekaniker och maskinreparatörer

Undersköterskor

VVS-montörer

Goda jobbchanser inom vård och skola

Man med blont hår och skäggstubb

Fredrik Mörtberg, arbetsmarknadsanalytiker

– Under de kommande fem åren ser vi en stor efterfrågan på personal inom framför allt hälso- och sjukvård, och inom skolan och utbildningssektorn. Redan i dag är det brist på arbetskraft där, och Sveriges växande och åldrande befolkning kommer att leda till en fortsatt stor efterfrågan på den här typen av yrken, säger Fredrik Mörtberg, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Även inom it-branschen och hantverksyrken – som till exempel VVS-montörer och snickare – kommer det finnas goda möjligheter att få jobb.

Samtidigt har coronapandemin gjort det svårare att förutsäga hur jobbchanserna inom vissa yrken kommer att se ut framöver.

– Ett exempel är kockar. Restaurangbranschen har ju varit hårt drabbad i den här krisen, säger Fredrik Mörtberg.

Här hittar du prognoser för 200 olika yrken

Utbildning – säkraste vägen till ett jobb

Oavsett vilken väg du väljer är det viktigaste att du har en utbildning på lägst gymnasienivå.

– Utbildning gör att du stärker din position på arbetsmarknaden. Den tydligaste vattendelaren i dag mellan de som har jobb och de som inte har jobb är en fullgjord gymnasieutbildning, säger Fredrik Mörtberg.

Slutförda gymnasiestudier ökar dina jobbchanser kraftigt, oavsett om du väljer att plugga vidare eller inte.

– En yrkesutbildning på gymnasienivå ger dig goda jobbmöjligheter inom yrken som undersköterska, byggarbetare, träarbetare och elektriker, säger Fredrik Mörtberg.

Välj rätt utbildning

Digital förmåga allt viktigare

Coronapandemin har skyndat på den pågående strukturomvandlingen och digitaliseringen på den svenska arbetsmarknaden. Det innebär bland annat att allt fler av framtidens jobb kräver digital kompetens och en grundläggande förmåga att hantera digitala verktyg.

Samtidigt minskar efterfrågan på kompetenser som behövs för att genomföra mer manuella och repetitiva arbetsuppgifter.

– För dig som är öppen för att växla yrkesbana finns det många alternativ och många utbildningsvägar att gå. Ta gärna del av tips, information och vägledning på Arbetsförmedlingens webbplats, säger Fredrik Mörtberg.

Avslutningsvis, vilka jobb ska man helst undvika om man vill vara säker på att få jobb i framtiden?

– Vi bedömer att det kommer finnas ett stort överskott på bland annat journalister, banktjänstemän, vaktmästare, kassapersonal och butikssäljare. Det beror på att e-handeln fortsätter att växa, och samtidigt blir det allt vanligare med exempelvis självscanning, vilket minskar behovet av butiks- och kassapersonal.

Yrken på högskolenivå med stort överskott på arbetskraft (hårdast konkurrens om jobben) i år och på fem års sikt

 • Banktjänstemän
 • Fastighetsmäklare
 • Finansanalytiker och investeringsrådgivare
 • Fotografer
 • Grafiska formgivare
 • Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister
 • Journalister
 • Musiker, sångare och kompositörer

Yrken inom övriga utbildningsnivåer med stort överskott på arbetskraft (hårdast konkurrens om jobben) i år och på fem års sikt

 • Butikssäljare
 • Handpaketerare
 • Inköps- och orderassistenter
 • Kafé- och konditoribiträden
 • Kassapersonal
 • Kontorsreceptionister
 • Telefonister
 • Vaktmästare
Stäng

Heta framtidsyrken

Var är det minst konkurrens om jobben 2025?

Missa inte senaste jobbtipsen!

Ange högst 255 tecken i fältet för e-postadress.
Ange minst 7 tecken i fältet för e-postadress
Ange adressen i fältet för e-postadress
E-postadressen är inte giltig. Vänligen försök igen.

Så hanterar vi dina personuppgifter