Snabbspår för jobb åt nyanlända agronomer

Publicerad: 2020-09-08

Arbetsförmedlingen och SLU genomför en vidareutbildning för agronomer och hortonomer födda utomlands med examen från sitt hemland.
Nu har den första kullen med studenter precis gått ut på praktik.
– Jag är så glad över den här möjligheten, säger Mona Akki, agronom från Syrien.

Mona Akki, agronom från Syrien, går en kompletterande utbildning genom Arbetsförmedlingen för att få jobb i Sverige.

Mona Akki gör sin praktik på Länsstyrelsen i Halmstad där hon ska arbeta med handläggning och stöd på landsbygdsenheten.

– Det känns jättebra att praktisera här och passar min utbildningsbakgrund. Jag har en master i markvetenskap och har arbetat mycket med att hjälpa bönder i Syrien med utrustning för bevattning, säger hon.

Flydde från kriget i Syrien

Mona Akki och hennes familj hade gjort flera försök de senaste åren att fly från kriget i Syrien till Sverige innan de slutligen lyckades ta sig hit 2018. Nu har familjen skapat sig en trygg bas i Halmstad och Mona Akki har deltagit i olika kurser och program genom Arbetsförmedlingen men hela tiden drömt om att få fortsätta arbeta som det hon är utbildad till – agronom.

– Det är det jag kan allra bäst, växter, odling och att stötta lantbrukarna på olika sätt. Jag hade en liten butik i Syrien där jag sålde bekämpningsmedel och annat bruksmaterial till jordbruket.

I januari kom så chansen hon väntat på, en kompletterande utbildning för nyanlända med agronombakgrund som startades av Arbetsförmedlingen tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU och Mona Akki fick en plats.

Inleddes med språkutbildning

Utbildningen startade med 8 veckors språkutbildning. Den gavs av utbildningsföretaget Academicum och var helt på distans, därefter var det 13 veckors teori varav 10 veckor på distans.

Förra veckan var det dags för deltagarna att byta de teoretiska studierna och gå ut på en fyra månader lång praktik hos arbetsgivare runt om i Sverige.

– Jag är så otroligt glad och tacksam över att få leva och studera här i Sverige. Det är tack vare Arbetsförmedlingen som jag fick den här möjligheten att komplettera mina akademiska studier från Syren för att öka chanserna till jobb här. Jag och min familj vill starta om våra liv, glömma allt det hemska vi upplevt, och äntligen få känna oss trygga och fria, säger Mona Akki.

Lyckat koncept som lett till jobb

Arbetsförmedlingen har tidigare, tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, genomfört en lyckad satsning på ett snabbspår för nyanlända veterinärer som omskolats till djursjukskötare. Konceptet var framgångsrikt och samtliga har nu legitimation som djursjukskötare och har anställning på djurkliniker över hela Sverige. Hösten 2019 startade ytterligare ett snabbspår för samma målgrupp.

Så här fungerar snabbspår för dig som är ny i Sverige

Utbildningen för nyanlända agronomer genomförs efter samma koncept inom området mark, växt och trädgårdriktade. SLU är det enda universitet i Sverige som utbildar agronomer och hortonomer och uppdraget som SLU har fått av Arbetsförmedlingen är att stödja nyanlända genom att komplettera med det som krävs för att lättare bli anställningsbar inom de båda yrkesområdena.

– Det var ett överraskande stort intresse. 150 personer skickade en intresseanmälan och de allra flesta hade de minimikrav som ställts. Efter intervjuer kunde vi fylla de totalt 25 platserna, säger Margareta Stigson, kursansvarig på SLU.

Mona Akki brinner för odling och miljöfrågor och har insett hur stor skillnad det är mellan odlingsförutsättningarna i det varma torra Syrien med ökenklimat på vissa håll och skogslandet Sverige med mer regn och mildare temperaturer.

– Att få lära mig mer om det svenska lantbruket, nya odlingstekniker, ekologiska metoder och annat är väldigt spännande även om det är rätt svårt att studera på ett helt nytt språk. Men jag anstränger mig hårt och min dröm är att jag ska kunna arbeta med de här frågorna när utbildningen är över, säger Mona Akki.

Utbildningar med inriktning mot lantbruk och trädgård

Agronom är en svensk akademisk lantbruksutbildning med olika inriktningar inom ekonomi, husdjur, landsbygdsutveckling, livsmedel samt mark/växt. En agronom arbetar ofta som handläggare, rådgivare, projektledare, ofta hos lantbruks- och livsmedelsföretag men även på myndigheter som Jordbruksverket.

Hortonom är en svensk akademisk trädgårdsutbildning som ger bred kunskap om växter och om kedjan från producent till konsument. En hortonom arbetar med att förbättra den produktionsmässiga odlingen av blommor, grönsaker eller trädgårdsväxter.