Lättare att läsa annonserna i Platsbanken

Publicerad: 2020-07-03

Nu lanserar vi en funktion för läshjälp i Platsbanken. Den underlättar för dig som vill ha hjälp att läsa och bättre förstå jobbannonserna.

Någon pekar på en laptopskärm

Läshjälp hjälper dig att läsa jobbannonser

Med hjälp av olika anpassningar i den nya funktionen Läshjälp får du hjälp att bättre förstå vad som står i Platsbankens jobbannonser. Du får till exempel

  • texten uppläst,
  • möjlighet att översätta ord som du vill få förklarade på ett annat språk,
  • hjälp att förstå svensk grammatik genom grammatikfunktionen.

Så här fungerar Läshjälp i Platsbanken

Helskärmsläge

Starta helskärmsläge genom att klicka på ikonen för helskärmsläge.

Läshjälp, inställning för helskärmsläge

Spela upp och röstinställningar

För att få texten uppläst kan du klicka på den gröna play-knappen i mitten på nedre delen av skärmen. För att justera ljudhastigheten, klicka på ikonen för röstinställning till höger om play-knappen.

Läshjälp, klicka på play för att starta

Textinställningar

Du kan anpassa texten genom att ändra bakgrundsfärg, textstorlek eller teckensnitt under ikonen textinställningar.

Läshjälp, textinställningar

Grammatikalternativ

Det går att markera och se alla substantiv, verb, adjektiv och adverb som förekommer i texten genom att klicka på ikonen grammatikalternativ.

Läshjälp, grammatikinställningar

Läsinställningar

Du kan också välja att läsa texten rad för rad under läsinställningar. Här kan du också välja att översätta texten till andra språk.

Läshjälp, läsinställningar

Översätt texten

Klicka på det ord som du vill översätta. Då får du upp en liten ruta med översättningen.

Läshjälp, översättning av ord

Frågor och svar

Vad är Läshjälp?

Funktionen är ett språkstödsverktyg som kan underlätta för dig som har lässvårigheter att läsa texter i jobbannonser, till exempel om du har någon form av autism, är dyslektiker eller har ett annat modersmål än svenska.

Varför ska jag använda Läshjälp?

Syftet är att göra Platsbanken mer tillgänglig för alla. Med hjälp av de olika funktionerna som finns i Läshjälp kan vi att hjälpa dig att helt förstå vad som står i jobbannonsen. Med hjälp av översättningsfunktionen kan vi exempelvis hjälpa dig som har ett annat modersmål än svenska att förstå jobbannonserna, men även att förbättra din kunskap om arbetsmarknaden och lära dig svenska via jobbannonserna.

Varför använder Platsbanken benämningen Läshjälp istället för språkstöd?

Benämningen Läshjälp är ett känt namn inom olika läromedel och uppslagsverk. Vi vill använda samma benämning för att du lättare ska känna igen funktionen.

Vilka språk stöder Läshjälp?

Översättningsfunktionen innehåller över 60 olika språk.

Hur fungerar Läshjälp?

Den har många funktioner som ökar läsförmågan. Du kan göra olika inställningar och anpassa texten utifrån ditt behov. De inställningar som finns i Läshjälp är

  • högläsning och röstinställningar
  • textinställningar
  • grammatikalternativ och läsinställningar

Du kan ändra bakgrundsfärg, teckenavsnitt, teckenstorlek, korta rader och översättningar.

Så här fungerar Läshjälp i Platsbanken

Helskärmsläge

Starta helskärmsläge genom att klicka på ikonen för helskärmsläge.

Läshjälp, inställning för helskärmsläge

Spela upp och röstinställningar

För att få texten uppläst kan du klicka på den gröna play-knappen i mitten på nedre delen av skärmen. För att justera ljudhastigheten, klicka på ikonen för röstinställning till höger om play-knappen.

Läshjälp, klicka på play för att starta

Textinställningar

Du kan anpassa texten genom att ändra bakgrundsfärg, textstorlek eller teckensnitt under ikonen textinställningar.

Läshjälp, textinställningar

Grammatikalternativ

Det går att markera och se alla substantiv, verb, adjektiv och adverb som förekommer i texten genom att klicka på ikonen grammatikalternativ.

Läshjälp, grammatikinställningar

Läsinställningar

Du kan också välja att läsa texten rad för rad under läsinställningar. Här kan du också välja att översätta texten till andra språk.

Läshjälp, läsinställningar

Översätt texten

Klicka på det ord som du vill översätta. Då får du upp en liten ruta med översättningen.

Läshjälp, översättning av ord