E-handeln skapar många nya jobb

Publicerad: 2020-06-25

Jobbmöjligheterna ökar i den allt mer digitaliserade handeln.
– Både dagligvaruhandeln och e-handeln ökar och behöver rekrytera personal säger Mats Johansson, vd för Handelsrådet.

e-handel skapar många jobb, bland annat som på bilden, i ett lager

Coronakrisen har drabbat många branscher hårt och även handeln har haft det svårt inom flera verksamheter. Men handeln är också en av få branscher där efterfrågan ökat kraftigt inom flera områden i spåren av corona. Många väljer att e-handla och få sina varor hemkörda, vilket ökar behoven av olika yrkesgrupper kopplat till detta. Det har även inneburit att uppsagda inom andra yrken kunnat få jobb i exempelvis affärer, lager och inom transport

Handeln innebär dessutom i hög grad en väg in på arbetsmarknaden för unga.

– Ungefär en fjärdedel får sitt första jobb där. Totalt närmare 600 000 personer jobbar inom handeln och drygt hälften av dessa i detaljhandeln. Av de 16 -24 åringar som arbetar finns hela 19 procent i handeln. Detta visar tydligt att det är en dörr in till arbetsmarknaden för ungdomar, säger Mats Johansson.

Hur har coronakrisen påverkat handeln?

– Det ser väldigt olika ut. I vissa delar av sällanköpshandeln försvann efterfrågan mer eller mindre helt, medan exempelvis den del av bygghandeln som riktar sig till privatpersoner fått en ökad försäljning. Stora delar av dagligvaruhandeln har sett en ökad efterfrågan, samtidigt som exempelvis gränshandeln mot Norge helt har stannat upp. Överlag har andelen e-handel ökat.

Var behövs flest anställas?

–  Rekryteringsbehoven är störst inom exempelvis dagligvaruhandeln och på lager som hanterar e-handelsleveranser. För att klara detta har handelns företag haft en dialog med Arbetsförmedlingen, men också med företag i näraliggande branscher som behövt permittera stora delar av personalen.

Handeln blir allt mer digitaliserad, kan du ge exempel?

– E-handeln är väl det främsta exemplet. Antalet renodlade webbutiker ökar stadigt, men även ”vanliga” affärer som erbjuder sina produkter både i butikslokalerna och på webben. Många matbutiker erbjuder till exempel hemkörning av varorna till de som e-handlar hos dem. Digitaliseringen innebär positiva möjligheter. Men också stora förändringar som att jobb automatiseras eller försvinner. Samtidigt ökar behoven av nya yrkesgrupper i spåren av digitaliseringen. Coronakrisen har växlat upp handelns digitalisering och det kommer att ställas allt högre krav på medarbetarnas kompetens och på vidareutbildningar. 

Även kunderna blir mer digitaliserade, hur påverkar det?

– Kunderna kan med mobilen eller datorn enkelt jämföra och beställa varor från affärer både i Sverige och utomlands. Det gör att konkurrensen hårdnar. Att kunderna ofta gör research på nätet innan de köper något ställer högre krav på produktkunskapen hos personalen. Det är som när patienter googlar sina sjukdomar innan de går till doktorn. Men internet har inte alla svar, det krävs kunnig personal också.

På er webbsajt har ni Yrkeskartan, vad är det för något?

Yrkeskartan är en del av vår webbsajt "Karriär i handeln".  Där kan besökarna få information om de olika yrken och karriärvägar som handeln erbjuder. Där finns också information om utbildningsvägar, intervjuer med yrkespersoner och filmer från olika arbetsplatser.

Fotnot: Handelsrådet är ett samarbetsorgan för arbetsmarknadens parter inom handeln, Akademikerförbunden, Handelsanställdas förbund, Arbetsgivarföreningen KFO, Svensk Handel och Unionen.

Mats Johansson

Gör: vd för Handelsrådet.

Bor: Stockholm.

Handlar oftast: På nätet, men behöver ibland ta hjälp av kunnig butikspersonal.

Fritid: Spelar elbas i ett soulband.