Bedömning: Över 600 000 arbetslösa 2021

Publicerad: 16 juni 2020

Arbetslösheten fortsätter att öka under 2020 och 2021, och i början av nästa år kommer över 600 000 personer vara inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det bedömer myndigheten i sin senaste utsikt över den svenska arbetsmarknaden.

Kvinna sitter på ett kafé och söker jobb via sin mobiltelefon.

Läget på den svenska arbetsmarknaden är allvarligt. Krisen ser ut att hålla på längre än vad Arbetsförmedlingen tidigare har trott.

Pandemin har drabbat svensk ekonomi och arbetsmarknad hårt. På grund av det väntas arbetslösheten stiga fram till början av 2021. Då kommer den troligen att toppa på 11,4 procent och därefter långsamt vända nedåt.

Men på grund av den pågående krisen är det svårt att säga exakt hur arbetslösheten utvecklas.

"Läget blir tuffare"

År 2020 beräknas antalet inskrivna arbetslösa till i genomsnitt 490 000. Nästa år ligger den siffran på 580 000 personer. Det motsvarar en arbetslöshet på 9,4 procent och 11 procent. Dessutom väntas ännu fler personer vara arbetslösa under en längre period.

– Läget blir tuffare jämfört med tidigare bedömningar, och Arbetsförmedlingen har omfördelat resurser för att kunna hantera det stora antalet av nya arbetslösa. Fokus ligger på att de ska få sin ersättning, stöd i att hålla kontakten med arbetsmarknaden och planering för att kunna återgå till arbete, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar.

Sök lediga jobb eller satsa på utbildning

Pandemikrisen har slagit hårt mot branscher som hotell, restaurang och handel. Där är det vanligt med tillfälliga anställningar, och det är många som får sitt första jobb i de branscherna.

– Krisen drabbar många grupper på arbetsmarknaden och tudelningen på arbetsmarknaden riskerar att permanentas. Situationen är särskilt svår för ungdomar och utrikes födda som är nya på arbetsmarknaden, men också för dem som redan var arbetslösa. Då handlar det om att söka de jobb som finns, men också om att ställa om. Har man funderat på att vidareutbilda sig är det ett bra tillfälle att göra det nu, säger analyschef Annika Sundén.

Förväntad arbetslöshet (antal inskrivna och procent)

2019: 349 000, 6,9 procent

2020: 490 000, 9,4 procent

2021: 581 000, 11,0 procent

Hela arbetsmarknadsutsikten