Utbilda dig genom krisen

Publicerad: 14 maj 2020

Från flyg till bygg, restaurang till sjukvård eller gymnasiet till arbete i skogen? Det finns hundratals utbildningar för dig som väljer att utbilda dig genom krisen. Här berättar Myndigheten för Yrkeshögskolan och Arbetsförmedlingen mer om snabba utbildningsvägar till jobb.

Thomas Persson, generaldirektör på Myndigheten för yrkeshögskolan

Bra karriärväxlingsverktyg

Varför skulle du säga att YH-utbildningar är bra?

Thomas Persson, Generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan

– De starka sidorna är att utbildningarna växer fram och genomförs i nära samarbete med yrkeslivets aktörer och att 93 procent av dem som går utbildningarna har jobb inom ett år efter avslutad utbildning. Utbildningarna är ofta lite kortare och spetsigare och de som går in i dem är ofta medvetna om vad de gör och är beredda att göra lite uppoffringar under ett år eller två för att de vet vad de får i slutändan. Närheten till näringslivet är de stora fördelarna. Alla utbildningarna ger rätt till studielån via CSN.

Ni har längre och kortare utbildningar, hur skulle du beskriva skillnaderna?

– De ordinarie utbildningarna hos oss innebär att man under ett eller två år utbildar sig till en specifik yrkesroll på arbetsmarknaden för många blir de lite som ett karriärväxlingsverktyg, man har av olika anledningar bestämt sig för att byta bana. De korta utbildningarna innebär att man utbildar sig under ett halvår, kanske bygger på sin kompetens inom det man arbetar med för att ta ett nytt kliv i karriären eller bättre anpassa sig till arbetsmarknaden.

Vad händer hos er när coronakrisen förändrar läget på arbetsmarknaden?

– Vi har fått extrapengar kopplade till corona, det innebär att det kommer att bli mer platser av de längre utbildningarna och mer av de kortare. När besluten är fattade kommer det att skulle jag tro att det till hösten finns ungefär 5 000 fler utbildningsplatser av de längre utbildningarna att söka och cirka 7 000 platser på de kortare utbildningarna.

Camilla Halvarsson, sakkunning arbetsmarknadsutbildningar, Arbetsförmedlingen

Du ska vara inskriven

Vad finns det för fördelar med en arbetsmarknadutbildning?

Camilla Halvarsson, sakkunnig Arbetsförmedlingen

– Inför en arbetsmarknadsutbildning görs alltid en arbetsmarknadspolitisk bedömning för att se om utbildningen kan leda till arbete eller stärka dig på arbetsmarknaden. Vi väger samman dina tidigare erfarenheter och utbildningar, dina möjligheter till att få jobb men också hur behoven på arbetsmarknaden ser ut. Viktigt är också att du har intresse och förutsättningar för yrket. Utbildningen är ofta skräddarsydd tillsammans med en specifik arbetsgivare och leder många gånger direkt till jobb.

Vad är skillnaden mellan en arbetsmarknadsutbildning och en Yh-utbildning?

–En arbetsmarknadsutbildning är oftast på gymnasial nivå medan Yh oftast är eftergymnasial. Och för att gå en arbetsmarknadsutbildning krävs en arbetsmarknadspolitisk bedömning och ett programbeslut medan du själv söker till en Yh-utbildning på dina meriter. I vissa fall kan du också få stöd från Arbetsförmedlingen för studier på yrkeshögskola.

Vem är det som kan få gå en arbetsmarknadsutbildning?

– Det är flera saker som påverka dina möjligheter att gå en arbetsmarknadsutbildning. Du ska vara inskriven som arbetssökande på arbetsförmedlingen. Du har fyllt 25 år. Du är yngre än 25 år och har en funktionsnedsättning som påverkar din arbetsförmåga. Du har fyllt 18 år och har svårt att få jobb av särskilda skäl

Vad ska jag göra som inskriven arbetssökande och intresserad?

– På vår hemsida finns information om vilka utbildningar som finns och även var i landet de finns. Det finns även möjlighet att delta på informationsträffar både fysiskt men även on-line. Därefter behöver du kontakta Arbetsförmedlingen för att få ett samtal och planering.

Mer om utbildningsvägar till olika yrken

Stöd till yrkesutbildning

Kommunernas vuxenutbildning