Tusentals gröna jobb kan hjälpa varslade

Publicerad: 26 mars 2020

Enligt Lantbrukarnas riksförbund, LRF, behöver tusentals personer rekryteras till de gröna näringarna.
– Förhoppningen är att många av de som nu varslas kan växla över till lantbruks- och trädgårdsnäringarna, säger Jan Andersson projektledare för ”Mer mat fler jobb” som Arbetsförmedlingen genomför tillsammans med LRF.

En traktor kör på åkern.

De gröna näringarna lantbruk, skogsbruk och trädgård står bakom en mycket stor del av vår livsmedelsproduktion och klassas som samhällskritisk verksamhet. Förutom restaurangbranschen tycks livsmedelskedjan hittills ha klarat sig bra i coronakrisen. Butikshyllorna har hela tiden fyllts på med inhemska livsmedel och bland livsmedelsproducenterna stundar i stället en akut bemanningskris.

Jan Andersson är projektledare på Arbetsförmedlingen för rekryteringskampanjen ”Mer mat fler jobb” som myndigheten genomför tillsammans med LRF. Projektet är en följd av ett riksdagsbeslut om en svensk livsmedelsstrategi som går ut på att öka matproduktionen i landet och därmed också skapa betydligt fler jobb.

gron_naring

­– Mer mat fler jobb är en gemensam satsning från Arbetsförmedlingen, LRF och Livsmedelsföretagen att lyfta branschens företag och öka dess förutsättningar till utveckling bland annat genom rekrytering, säger Jan Andersson.

Vilka olika yrkesgrupper behöver rekryteras?

– Vanliga exempel på säsongsjobb är inom trädgård, både friland, växthus och bär. Åretruntjobb är till exempel inom livsmedelsproduktionen; slaktare, styckare, bagare samt djurskötare. Samtliga har stort rekryteringsbehov.

Hur ska fler lockas till de här sektorerna?

­– Attraktionskraften för gröna näringar och livsmedelsbranschen är en kärnfråga för projektets satsning. Jobba Grönt är en delsatsning främst riktad till ungdomar med mycket bra material, både print, film, VR och annat. Samma material kan används till alla grupper. Intresset hos arbetssökande är påfallande stort när vi väl når ut vilket alltid är den stora utmaningen.

Enligt LRF behöver uppemot 8 000 personer anställas i gröna näringar. Vad kan Arbetsförmedlingen bidra med här?

– Självfallet riggar projektet för att stötta dessa företag. Men även om en del svepande siffror lanseras i media har vi ännu inte sett något konkret inflöde till oss på Arbetsförmedlingen. Men att det kommer att uppstå många arbetstillfällen i de gröna näringarna är helt klart.

Det är bråttom, högsäsongen inom exempelvis lantbruket är snart här, hur ska man hinna bemanna upp?

– Om så stora behov uppstår är det en stor utmaning. Ett sätt av många är att i rådande läge styra om personal från varslade och permitterade branscher till livsmedelssektorn. Vi har redan sett ett sådant intresse.

Vad kan jag som arbetssökande göra om vill jobba i de gröna näringarna?

– Det går att utbilda sig via en del reguljära yrkesvux. Arbetsförmedlingen har utbildningar inom bland annat trädgård och slakt och styck. Det går alldeles utmärkt att höra av sig direkt till de branscher som nu behöver säsongspersonal, till exempel trädgårdsföretag. För växthus börjar säsongen i mars-april, på friland i maj, bär senare under sommaren. Säsongen kan därför för dig som arbetande ändå bli ganska lång.