Undervisning och gruppaktiviteter bör ske på distans

Publicerad: 20 mars 2020

Arbetsförmedlingen väljer samma väg som bland andra gymnasier och universitet. Så långt det är möjligt ska undervisning i klassrumsmiljö eller gruppaktiviteter bedrivas med hjälp av distanslösningar.

Gymnasieskolor, yrkeshögskolor, vuxenutbildningar, universitet och högskolor är stängda för att dämpa smittspridningen av coronaviruset. Nu har Arbetsförmedlingen fattat ett liknande beslut gällande utbildningar och aktiviteter inom program och insatser för arbetssökande.

Bör gå över till distansundervisning

Arbetsförmedlingen uppmanar nu alla leverantörer av externa arbetsmarknadstjänster och utbildningar att omgående ställa om sina verksamheter och så långt det är möjligt övergå till distanslösningar.

Det påverkar dig som arbetssökande inom arbetsmarknadsutbildningar och en rad andra upphandlade tjänster som exempelvis förberedande utbildningar, stöd och matchning, introduktion till arbete, yrkes- och studieförberedande moduler.

Beslutet gäller också olika former av samarbeten som till exempel insatser hos folkhögskolor, vissa aktiviteter inom ESF-projekt och med Kriminalvården med mera.

– Det är en drastisk och nödvändig åtgärd i den extrema situation vi befinner oss i och där vi behöver göra vad som är möjligt för att begränsa de negativa effekterna av pandemin, säger Eeva Vestlund, chef för Samordning och uppföljning på Arbetsförmedlingen.

Du behåller din ersättning

Arbetsförmedlingen kommer att hantera förändringen så att du som arbetssökande inte blir utan ersättning. Du behåller ditt aktivitetsstöd under tiden som tjänsten genomförs på distans. Och leverantörerna kommer som vanligt att få ersättning för de deltagare som har anvisning i tjänsten.

– Utgångspunkten är att lösa distansundervisningen utan större avbrott. Vi har löpande kontakt med våra olika aktörer och vet att flera har möjligheter till distanslösningar. I de fall de praktiska förutsättningarna inte finns får vi ha en dialog med leverantör och arbetssökande och hitta en framkomlig väg, säger Eeva Vestlund.