Snabbspår gav Eman jobb

Publicerad: 2020-02-12

Eman Deeb kom till Sverige från Syrien för tre år sedan. Med sig hade hon en universitetsexamen och sex års erfarenhet som gymnasielärare.
Genom Arbetsförmedlingen fick hon plats på ett så kallat snabbspår för arabisktalande lärare.
– Snabbspåret ledde till jobb som lärarassistent, säger hon.

Eman Deeb är med sina elever. Hon gick snabbspåret för nyanlända lärare och fick jobb på skola i Örebro.

Det är onsdag förmiddag och inne i klassrummet hos 1 b i Brukets skola i Örebro är det lugnt och stilla. Barnen sitter i små grupper vid borden försjunkna sina matematikböcker. Då och då sträcks händer ivrigt upp i luften när någon elev vill svara på en fråga från klassföreståndaren. I ett mindre rum i anslutning till klassrummet är lärarassistenten Eman Deeb i färd med att hjälpa fyra elever med några mattetal.

– Om några barn behöver extra stöd brukar jag ta med dem hit. Det är värdefullt att kunna undervisa i små grupper ibland och stötta eleverna mer individuellt, säger hon.

Ger stödundervisning

Eman Deeb har en väldigt viktig roll som extraresurs på skolan. Hon finns med i klassrummet och ofta också på rasterna och kan ge stödundervisning i små grupper för de elever som behöver det. Att hon har arabiska som modersmål betyder mycket i kontakten med skolans arabisktalande elever och deras föräldrar.

film

Så fick Eman skoljobb

Eman Deeb gick snabbspåret för arabisktalande lärare och förskollärare och fick jobb på en skola i Örebro.

Många av barnen bär med sig obehagliga minnen från krigets Syrien och att Eman Deeb har varit med om samma sak innebär en stor trygghet för dessa elever och deras familjer. Hon blir som en brygga mellan skolan och hemmet.

– Det känns väldigt bra att kunna stötta och uppmuntra barnen och se hur de utvecklas. Det är en underbar känsla när barnen lyckas läsa ett nytt ord eller lösa enkla matteproblem. Att se glädjen när de lyckas, säger Eman Deeb.

Teori varvas med praktik

Det var Eman Deebs handläggare på Arbetsförmedlingen som tipsade henne om snabbspåret för nyanlända lärare med arabiska som modersmål.

– Snabbspåret var en 26 veckors utbildning på Örebro universitet där teori varvades med praktik här på skolan där jag nu arbetar, säger Eman Deeb.

Under snabbspåret behandlas olika teman; det svenska skolsystemets historia, organisation och värden, sociala relationer, pedagogiskt ledarskap och didaktik och lärande. Deltagarnas språkkunskaper är på olika nivåer och vid behov kan deltagaren läsa svenska, antingen sfi genom kommunen där deltagaren bor eller genom yrkessvenska som Arbetsförmedlingen har upphandlat.

Tamar Ucar, rektor på Brukets skola, är jättenöjd och tacksam över att kunna ha Eman Deeb arbetande på skolan.

Tamar Ucar, rektor på Brukets skola.

– Det är en otrolig lyx att kunna ha Eman här. Hon kom hit på praktik från snabbspåret med en färdig examen från hemlandet och lång erfarenhet från läraryrket. Med sin personlighet och ansvarstagande på skolan söker sig alla barn, inte bara barn som pratar arabiska, till henne just för tryggheten och värmen som hon sprider, säger Tamar Ucar.

Eman Deeb tycker snabbspår är ett bra sätt att ta tillvara nyanländas kompetens och öka deras chanser till jobb.

– Snabbspår är jätteviktigt för lärare från andra länder som vill fortsätta med sitt yrke här i Sverige. Men jag hade gärna sett att snabbspåret förlängdes med fler etapper och ledde ända fram till svensk lärarlegitimation. Men jag är inte orolig, jag är envis och kommer att lyckas med mitt mål att bli klasslärare.

Snabbspår varvar teori och praktik

  • Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare är en satsning i samverkan mellan sex lärosäten, arbetsmarknadens parter – Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, SKL och Almega tjänsteföretagen – samt Arbetsförmedlingen.
  • Snabbspåret riktar sig till nyanlända lärare och förskollärare som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen, och det är Arbetsförmedlingen som utser de deltagare som är aktuella för utbildningen.
  • Utbildningen pågår under 26 veckor och teori varvas med arbetsplatsförlagt lärande, APL, vid skola eller förskola. Matchning av handledare, skolor och förskolor sker i samråd mellan huvudman och lärosäte.