Ljus framtid för vindkraftsjobb

Publicerad: 15 november 2019

Det snurrar på friskt för vindkraftssatsningarna i Sverige. Det innebär också många jobb. Fredrik Dolff, ansvarig för näringslivsutveckling inom Nätverket för Vindbruk på Energimyndigheten berättar här mer om branschen, möjligheterna och jobben.

Bild på vindkraftsverk, ett energislag som ger många jobb.

Kärnkraften och vattenkraften dominerar fortfarande energiförsörjningen i landet, men vindkraften utgör idag 11 procent och allt tyder på att det blåser åt rätt håll för det senare energislaget.

Fredrik Dolff

– Det ser jättebra ut. Sverige ligger i topp tio av länder globalt sett till investeringar på förnyelsebar energi. Och tittar vi på hur mycket det satsas per capita så leder vi i världen. Mycket är under byggnation och det finns investeringsbeslut tagna på 65 miljarder kronor för utbyggnad fram till och med 2021.

Det måste innebära många jobb?

– Ja, det finns ju stora behov under utbyggnaden men det är svårt att veta exakt hur många där som är just vindkraftsjobb. Men det söks intensivt efter drift, service och underhållspersonal till kraftverken. Vindkraftcentrum.se har räknat fram att det behövs cirka 170 vindkraftstekniker per år för att klara av behoven.

Är det mest tillfälliga behov?

– Produktionen av vindkrafts-el kommer att fördubblas de närmaste fyra åren. Visst, på längre sikt kommer kanske inte utbyggnaden pågå i samma takt som idag men om man tittar på Energimyndighetens mål om att nå 100 procent förnybar el så kommer vindkraften att vara den största energikällan i samtliga scenarier. Det kommer att innebära det att kraftverken fortsatt behöver drivas, underhållas och även bytas ut.

Vad krävs för att jobba som vindkraftstekniker?

– Du ska inte vara höjdrädd men det är oftast inget bekymmer, de flesta nya anläggningarna har hissar och man är mest på insidan och smörjer, kontrollerar och underhåller. Men man måste vara höghöjdstränad för att kunna klättra på utsidan om någon nödsituation skulle uppstå, kanske behöver man själv eller en kollega firas ned på utsidan. Det handlar såklart också om att kunna teknik, el, det är lite som att jobba som en driftstekniker fast på högre höjd.

Som att vara en drifttekniker fast på högre höjd

Varför ska man välja yrket?

– Du har helt klart jobb för lång tid framöver. Det är fritt och du får resa en del, och du kan vara ute mycket i friska luften och jobba ganska självständigt. Man kan hela tiden jobba med att effektivisera och optimera produktionen av el, och arbeta mot att tekniken fungerar bra och säkert. Vindkraftsparkerna är inte förlagda nära storstäderna så yrket kan funka bra för dig som inte lever i storstan.

Hur utbildar man sig?

– Det finns två yrkeshögskoleutbildningar att söka i landet som kombinerar teori och praktik men branschen arbetar även för att hitta flera lösningar för att fylla kompetensbristen.