Snabbast svar på arbetsförmedlingen.se

Publicerad: 2019-10-23

Arbetsförmedlingen är mitt inne i ett stort omställningsarbete som påverkar verksamheten. En konsekvens är att det tar längre tid att komma fram när du ringer för att ställa frågor och få hjälp.
– De allra flesta svar kan du få på vår webbplats, säger John Tetteris, verksamhetssamordnare på Arbetsförmedlingen.

Om det är lång väntetid när du ringer Arbetsförmedlingen finns det också många svar på arbetsformedlingen.se

Arbetsförmedlingen besvarar över en miljon samtal årligen om tjänster, a-kassan, aktivitetsrapportering, annonsering i Platsbanken och andra frågor. Men de omfattande förändringarna på Arbetsförmedlingen just nu gör det svårt för arbetsförmedlarna att hinna med att besvara alla samtal inom rimlig tid och det uppstår stundtals långa telefonköer.

5 sätt att snabbare få svar på din fråga

  • Ett tips är att ringa så tidigt som möjligt på dagen.
  • Har du möjlighet att kontakta oss i slutet av veckan brukar väntetiderna i regel vara kortare då, detsamma gäller om du kan ringa den sista veckan i månaden.
  • För att slippa sitta och vänta när du ringer kan du välja att bli uppringd, vilket innebär att en arbetsförmedlare ringer dig när det blir din tur.
  • Chatta med Arbetsförmedlingen eller använd vår digitala medarbetare, en så kallad chattbot som finns på vissa vanliga sidor.
  • Kolla av vad du kan göra på egen hand med våra digitala tjänster.

Svar på de vanligaste frågorna

– Just nu är Arbetsförmedlingen mitt inne i ett stort omställningsarbete. Vår service via telefon och chatt har en mycket snabb utvecklingstakt, där vi på kort tid mer än dubblar antalet medarbetare. En sådan stor omställning tar tid, säger John Tetteris.

Vad är det som måste göras?

– Hundratals nya medarbetare ska byta arbetsuppgifter och introduceras i det nya arbetssättet och nya lokaler ska iordningsställas. Samtidigt ska den befintliga personalen utbildas inom fler områden för att vi ska kunna erbjuda en utökad service till arbetssökande på distans och via digitala kanaler. All denna utveckling tar tid från verksamheten även om vi förstås gör allt för att den ska påverka vår service så lite negativt som möjligt.

Är det några tider som det är lättare att komma fram?

– Om man utgår ifrån hur det har sett ut de senaste månaderna så är det något kortare väntetider direkt på morgonen när vi öppnar vid 08.00.

När blir det bättre?

– Det är svårt att ge någon exakt tid. Men det finns en risk att tillgänglighetsproblemen kan kvarstå ett tag till. Vi utvecklar löpande våra digitala tjänster som gör att du som arbetssökande kan få hjälp i ditt ärende utan att till exempel behöva ringa eller besöka Arbetsförmedlingen.

Vad kan man göra på chatten?

– Du kan få samma hjälp på chatten som i telefon om du har loggat in med e-legitimation, till exempel mobilt bank-id. Förutom allmän service kan du få hjälp i ditt ärende. Men vi har ännu inte möjligheten att fatta några beslut om till exempel utbildning eller praktik i chatten eller telefon.

Var kan jag hitta svar på mina frågor?

– Börja alltid med arbetsförmedlingen.se. De allra flesta svar kan du hitta i vår samling av frågor och svar eller få av vår digitala medarbetare, en så kallad chattbot. Du kan även utföra en hel del ärenden själv med hjälp av de digitala tjänster som finns på vår webbplats.