Stora jobbchanser i motorbranschen

Publicerad: 26 september 2019

Omkring 6 000 personer behöver rekryteras i motorbranschen fram till 2020, enligt Transportföretagens senaste rapport Tempen på motorbranschen.
– Detta är en framtidsbransch som erbjuder spännande karriärmöjligheter, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjningen på Transportföretagen.

Bilmekaniker lagar motorn på en bil.

Under 2018 genomförde branschorganisationen Transportföretagen en enkätundersökning bland sina medlemsföretag för att ta reda på kommande rekryteringsbehov. Enkätundersökningen visade att det sammanlagda rekryteringsbehovet fram till 2020 uppskattades till 6 400 personer.

Enligt Caj Luoma är tekniker den största yrkesgruppen som efterfrågas inom motorbranschen.

Caj Luoma, Transportföretagen

– Men även mekaniker och bilskadereparatör är det stor efterfrågan på. En annan yrkesgrupp där behovet av personal just nu är mycket stort är kundmottagare och planerare, säger han.

8 av 10 företag har svårt att rekrytera, varför är det så svårt?

– Flera olika faktorer spelar in. Framförallt handlar det om att för få utbildar sig till motorbranschens yrken. Vi vill se fler sökande till gymnasieskolans fordons- och transportprogram och vi vill gärna se fler vuxna som utbildar sig till motorbranschens yrken. En annan orsak är att branschen växer i takt med att transporterna blir fler och så handlar det om en generationsväxling med pensionsavgångar.

Vilka konsekvenser får personalbristen?

– Lyckas verkstäderna inte anställa personal påverkas det lokala näringslivet genom att företag inte kan växa och utvecklas och att jobb då går förlorade. Det är dåligt för samhällsekonomin med förlorade skatteintäkter. Men effekten blir framförallt även att det saknas mekaniker som kan laga bussar, bilar och lastbilar som tvingas stanna. Det innebär att varor inte kommer fram eller att du får svårt att ta dig till jobbet med kollektiva transportmedel.

Endast 7 procent i branschen är kvinnor, hur ska ni öka mångfalden?

– Vi vill se fler kvinnor i branschen. Det är därför jätteviktigt att vi når ut och berättar om branschen och hur den har utvecklats under senare år. I dag är motorbranschen i hög grad teknologisk och digitaliserad vilket innebär färre tunga lyft och mer varierade arbetsuppgifter. Branschen rör sig även i framtiden i den riktningen vilket gör att arbetsmiljön och -uppgifter över tid fortsatt kommer att förändras.

Gamla arbetsuppgifter försvinner och nya tillkommer, Kan du ge några exempel?

– Det kommer fortfarande vara stor efterfrågan på personal till motorbranschen men antalet jobb med dagens arbetsuppgifter, som exempelvis underhåll och service av äldre teknik successivt kommer att minska medan nya arbetsuppgifter växer fram. Det kan till exempel handla om fjärrstyrning, kundkontakt samt logistikplanering och datastyrt underhåll. Värt att understryka är att dagens bilpark inte byts ut över en natt. Det och den successiva övergången till en högre grad av elektrifiering kommer att innebära att arbetsuppgifterna inom motorbranschen kommer ha inslag av både ny och gammal teknik.

Vilken typ av utbildningar in i branschen finns det?

– Är du intresserad av att jobba inom motorbranschen kan du gå gymnasieskolans fordons- och transporttekniska program. Du kan även söka yrkesvux alternativt komvux eller komma in via utbildningar i Arbetsförmedlingens regi. Från vår sida vill vi att utbildningarna ska hålla en hög kvalitet. En kvalitet som speglar företagens behov av kompetens. Vi jobbar sedan ett par år aktivt med att certifiera gymnasiala fordonstekniska utbildningar. I nuläget har drygt 50 skolor över hela landet anmält ett intresse av att certifieras som Motorbranschcollege.

Mer om fordonstekniska utbildningar på https://www.motorbranschcollege.se/

Varför jag ska satsa på en karriär i motorbranschen?

– Med en utbildning inom motorbranschen är du hett efterfrågad på arbetsmarknaden. Motorbranschen är en framtidsbransch där mycket spännande inom teknikutveckling sker med möjlighet att vara en del av den utvecklingen. Arbetsuppgifterna är varierade och du har goda möjligheter att göra karriär.