50 000 behöver rekryteras till byggbranschen

Publicerad: 19 september 2019

Få studenter på byggprogrammen och många pensionsavgångar skapar stora rekryteringsbehov i byggindustrin. Minst 50 000 behöver anställas de närmaste fem åren.
– Här finns framtidens karriärmöjligheter, säger Elin Kebert, branschorganisationen Sveriges byggindustriers expert på kompetensförsörjning.

Praktikant på byggarbetsplats får instruktioner av handledare.

Bygg- och anläggningsbranchen är på väg in i ett generationsskifte med mycket omfattande pensioneringar. Att dessutom bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet har fått allt färre antal sökande gör att arbetsgivarna får det allt svårare att hitta personal.
– I stort sett alla i branschen säger samma sak, att det är jättesvårt att rekrytera. Vi lägger därför stor kraft på att lyfta fram byggindustrin som en attraktiv yrkesbana, säger Elin Kebert.

I vilka byggyrken är det störst rekryteringsbehov?

– Det är stor brist på både yrkesarbetare som betongarbetare, anläggare och snickare och tjänstepersoner som exempelvis arbetsledare. Extra stor brist är det på personer med kompetens inom anläggning eller ROT (renovering, ombyggnation och tillbyggnad). Varje hus, väg och spårbygge börjar med anläggning och denna inriktning finns inte ens överallt i Sverige.

Vilka konsekvenser får personalbristen?

– Bland våra cirka 3 600 medlemsföretag så upplever åtta av tio kompetensbrist. Detta får konsekvenser för både företagen och samhället i stort. Får våra företag inte tag i rätt personer så kan de inte bygga – personalen är den viktigaste resurser ett bygge. Men det påverkar samhället i stort då det i förlängning kan leda till att planerade byggen inte blir av. Vi behöver bygga hem, skolor och sjukhus för en växande befolkning om snart 11 miljoner och vägar så att alla kan ta sig mellan hem och jobb.

Vilka utbildningar in i branschen finns det?

– Vill du utbilda sig till något av våra 16 yrkesarbetaryrken som till exempel murare, anläggare eller betongarbetare så kan du läsa en arbetsmarknadsutbildning eller på yrkesvux. Annars kan du kontakta ett byggföretag och söka en lärlingstjänst. Som lärling genomför du utbildningen på distans samtidigt som du jobbar i företaget Du får då lön från första dagen och en provanställning.

Om jag inte vill ha ett hantverksyrke?

– Är du istället intresserad av ett tjänsteyrke så har Yrkeshögskolan tvååriga utbildningar för den som vill karriärväxla in i vår bransch. Det kan handla om ledarskapsroller såsom arbetsledare eller yrken som mättekniker, ROT-ingenjör eller järnvägsingenjör. Teori varvas med praktik och 98 procent får jobb efter avslutad examen - oftast på det företag där man gjort sin praktik.

Varför väljer så få byggprogrammen?

– Generellt väljer ungdomar bort yrkesprogram till förmån för främst samhällsprogrammet och ekonomiprogrammet, säger Elin Kebert. Det beror på att man vill hålla alla dörrar öppna och att man kanske uppfattar yrkesprogrammen som smalare. För bygg- och anläggningsprogrammet ser det olika ut i olika delar av Sverige. Svårast har vi att fylla platserna i storstäderna medan programmet kan ha kö i andra delar av landet.

Vad behövs göras för att vända på den trenden?

– Man behöver satsa på kvalitet och erbjuda eleverna en modern utbildning. Här är det viktigt att lokaler och programvaror är i nivå med arbetslivet och att yrkeslärare får den fortbildning de behöver för att bedriva en modern undervisning. Man ska även se till att alla elever erbjuds högskolebehörighet och har möjlighet att läsa dessa kursen om de vill. Till exempel kan man erbjuda alla elever på bygg- och anläggningsprogrammet att läsa matematik 2 så att de blir behöriga till många av samhällsbyggnadsutbildningarna inom Yrkeshögskolan.

Hur kan utbildningarna förbättras?

– Yrkeshögskoleutbildningarna fungerar jättebra idag med att matcha studerandes önskemål med branschens rekryteringsbehov. För övriga utbildningar så behöver de utvecklas - det behövs till exempel fler olika yrkesroller då de flesta utbildningarna erbjuder mest snickeri och måleri.

Hur ska ni öka mångfalden i branschen?

– Inom Sveriges byggindustrier jobbar vi med såväl jämställdhet- och mångfaldsfrågorna, bland annat genom att lyfta fram förebilder. Vi jobbar även med arbetsmiljöfrågorna då det behövs en inkluderande kultur på plats för att attrahera en mångfald av kompetenser. Tillsammans med facken jobbar vi också för att se till att det finns vägar in i vår bransch för alla oavsett var i livet man befinner sig till exempel nyanlända, långtidsarbetslösa, unga med mera.

Och fler kvinnor tycks välja en byggkarriär?

– Ja, vår bransch har traditionellt varit väldigt mansdominerad men detta håller på att ändras dels genom att fler kvinnor söker sig till våra utbildningar på alla nivåer. Flera av våra medlemsföretag har dessutom startat riktade program för kvinnor och dessa är jättepopulära!

Varför ska jag välja en karriär i byggindustrin?

– Här finns framtidens karriärmöjligheter om du vill vara med och bygga Sverige. Branschen är en bransch i förändring och behöver personer som tycker om att jobba tillsammans för att alla ska ha någonstans att bo och kunna resa. Denna bransch erbjuder bra lön och villkor men också karriärmöjligheter om du vill byta jobb eller specialisera dig på någon del, till exempel inom teknik, miljö, hållbarhet, arbetsmiljö eller transporter.