Mer om EURES Targeted Mobility Scheme samt länkar

Den riktade mobilitetsinsatsen Targeted Mobility Scheme (TMS), tidigare Your first EURES job, är ett EU-finansierat projekt. Det har som syfte att öka mobiliteten genom att arbetskraft inom EU matchas till arbetsgivare med svårtillsatta platser. Det ingår också mobilitetsserviceinsatser från Eures och flera olika ekonomiska stöd.

TMS stödjer arbetssökande att utöva sin rätt till fri rörlighet inom EU och bidrar till att åtgärda brister och överskott på arbetsmarknaden.

Målgruppen är arbetssökande 18 år eller äldre och arbetsgivare från ett EU-medlemsland, Norge eller Island.

TMS Sverige koordineras av Arbetsförmedlingen i form av ett konsortium tillsammans med flera europeiska partners. Det stödjer jobb och en mindre andel traineeships. Pågår fram till juni 2024.

För mer information om andra TMS-projekt, se Europeiska kommissionen (ec.europa.eu).

Eures-portalen sök jobb - Europeiska kommissionen (ec.europa.eu)

Eures-portalen sök Eures-rådgivare - Europeiska kommissonen (ec.europa.eu)

Bra att veta när du ska jobba utomlands

Facebook EURES Sweden (facebook.com)

Linkedin EURES Sweden (linkedin.com)

With financial support from the European Union.