EURES Targeted Mobility Scheme för arbetsgivare

Den riktade mobilitetsinsatsen Targeted Mobility Scheme, tidigare Your first EURES job, gör det enklare att rekrytera från EU.

Targeted Mobility Scheme (TMS) Sverige syftar till att matcha kompetent arbetskraft från EU till arbetsgivare med svårtillsatta platser. I Sverige fokuserar vi på att stödja svenska arbetsgivare. Där ingår rekryteringsserviceinsatser från Eures-rådgivare och ett ekonomiskt stöd.

Målgruppen är arbetsgivare och arbetssökande 18 år eller äldre från ett EU-medlemsland, Norge eller Island och.

Arbetsgivare med rekryteringsbehov behöver kontakta Eures-rådgivare/annan arbetsförmedlare för att få rekryteringsservice.

Rekryteringsservicen kan innehålla:

 • publicering av lediga platser på Eures-portalen och andra jobbportaler
 • hjälp att hitta kompetent arbetskraft inom EU-land, Norge eller Island
 • information och rådgivning om vad som är viktigt att tänka på inför anställning av personal från EU-land, Norge eller Island.

För att delta behöver du som arbetsgivare etablera ett samarbete med Eures-rådgivare/Arbetsförmedlingen gällande rekrytering från EU. Små- och medelstora arbetsgivare kan också ansöka om ekonomiskt stöd för att erbjuda integrationsprogram till nyanställd personal 18 år eller äldre, som flyttar från ett annat EU-medlemsland, Norge eller Island.

Stödet för integrationsprogram bidrar till att täcka kostnader för:

 • jobbintroduktion och arbetsrelaterad utbildning
 • språkutbildning för ökad kunskap i arbetslandets språk
 • administrativt stöd för att underlätta för den nyanställde att komma till rätta på sin nya arbetsplats och för integrering i nya arbetslandet.

Det ekonomiska stödet består av ett engångsbelopp/nyanställd och varierar från 810–2 000 euro beroende på arbetsland och typ av integrationsprogram (bas eller utökad). För arbetsgivare i Sverige ligger beloppet på 1 390 respektive 1 740 euro per anställd.

Vilka jobb stöds?

 • Jobb med lön och skriftligt anställningskontrakt
 • Jobb där lön och arbetsvillkor följer gällande arbetsmarknadslagar och praxis, exempelvis kollektivavtal och minimilön, och som har skydd för socialförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring med mera.

TMS stödjer mobilitet av arbetskraft inom EU, hållbara rekryteringar och anställningar med goda arbetsvillkor för både jobb och traineeships. Traineeships inom TMS ska följa European Quality Framework for Traineeships (QFT) och hanteras endast av projektpartners Allianssi Youth Exchanges, Better Business international (BBi) och IFOA.

Vilka jobb stöds inte?

 • Jobb inom europeiska institutioner och organ samt andra internationella ekonomiska, sociala och vetenskapliga organisationer samt överstatliga tillsynsorgan och deras organ.
 • Gäller även för jobb inom EES-nätverk, plattformar, lobbyer eller andra liknande organisationer när deras budgetresurser uteslutande eller huvudsakligen är beroende av EU-finansiering.
 • Jobb inom försäljning och telemarketing, jobb med hög personalomsättning, jobb med en eller flera dagars obetald utbildning/provjobb innan anställning samt jobb med enbart provisionsbaserad lön utan fast lön.
 • Arbetspraktik (internship) och lärlingsjobb.
 • Jobb där platsannonsen inte är öppen för flera kandidater att söka, det vill säga det saknas transparens/insyn.
 • erbjuda anställning i ett land och därefter skicka den anställde att jobba i ett annat land, så kallad utsändning
 • Arbetsförlagda utbildningserbjudanden vars genomförande är ett obligatoriskt krav för att få tillgång till ett yrke inom specifika sektorer (till exempel medicin, arkitektur, juridik, flygindustrin)

Krav:

 • små och medelstora företag/organisationer med max 250 anställda
 • registrerade som företag/organisation i ett EU-land, Norge eller Island
 • anställa arbetssökande 18 år eller äldre som är medborgare och bosatta i ett annat EU-medlemsland, Norge eller Island annat än det land där de anställs
 • obligatoriskt att ha ett etablerat samarbete med en Eures-rådgivare/annan arbetsförmedlare gällande utlandsrekrytering för att kunna ansöka om stöd
 • erbjuda anställning på minst 6 månader
 • erbjuda anställning som är minst 50 procent av en heltidsanställning enligt landets lagstiftning
 • erbjuda rättvisa löner, och anställningsvillkor i enlighet med kollektivtal, arbetsmarknadslagstiftning och praxis
 • inte erbjuda anställning i ett land och därefter skicka den anställde att jobba i ett annat land, så kallad utsändning
 • ge stödtjänster efter anställning till nyrekryterad personal för att underlätta integration i nya jobbet. Stödtjänsterna finns beskrivna i integrationsprogrammet
 • introduktionsprogrammet ska påbörjas inom de tre första veckorna av anställning.

Endast själva ansökningsformuläret måste ha inkommit till TMS senast dagen innan anställningsstart. Kompletterande underlag kan skickas in i efterhand.

TMS Sverige verifierar all information som anges i ansökan.

I ansökningsformuläret nedan finns instruktioner och checklista att bocka av.

För mer information och exempel på innehåll, se Template for an integration programme.

Integration programme allowance application Pdf, 337 kB.

Template for an integration programme Pdf, 274 kB.

With financial support from the European Union.