Flygplatsyrken

Det finns många olika branscher och yrken på en flygplats och kompetenskraven varierar kraftigt. Gemensam nämnare för flygplatsjobben är ofta grundläggande krav inom språk, säkerhet och tillgänglighet.

Här kan du läsa på om ett urval av vanligt förekommande yrken inom flyg- och besöksnäring och få veta mer om yrket, utbildningsvägar, löneläge och framtidsutsikter.

Flygledare

Övervakar och leder flygtrafik på start- och landningsbanor samt i luften. Ger instruktioner om startpunkt, färdväg, flyghöjd med mera.

Mer om yrket flygledare (framtid.se)

Flygmekaniker och flygtekniker

Flygmekaniker och flygtekniker arbetar med underhåll, tillsyn och reparationer av flygplan, helikoptrar och flygplansmotorer. De kan också arbeta med nytillverkning av flygplan och flygmotorer. Flygsäkerheten är alltid i fokus. Flygmekaniker arbetar i huvudsak med tillsyn, service och rutinarbeten. Flygtekniker gör felsökningar, inspektioner och kontroller.

Mer om yrkena flygmekaniker och flygtekniker

Flygplansmontör

Flygplansmontörer monterar ihop flygplan. De kan vara specialiserade på vissa partier av flygplanet eller på olika utrustningsdetaljer. Montörsjobbet genomgår nu stora förändringar både vad gäller arbetsinnehåll och arbetsorganisation.

Mer om yrket flygplansmontör (framtid.se)

Flygplansplåtslagare

Flygplansplåtslagare reparerar och underhåller flygplan. Arbetsuppgifterna varierar från småskador i plåten till att reparera fästena till landningsställen.

Mer om yrket flygplansplåtslagare (framtid.se)

Flygplansstädare/lokalvårdare

Städar och rengör lokaler affärer, bostäder, hotell, industrier, kontor, restauranger och skolor. Städar fordon som bussar, tunnelbane- och järnvägsvagnar samt fartyg och flygplan.

Mer om yrket städare

Flygplatschef

Flygplatschef kan också kallas för verksamhetsansvarig för en flygplats. Som flygplatschef har man stora möjligheter att utveckla verksamheten, reguljärflyget såväl som flygtrafik kopplat till besöksnäringen.

Mer om yrket flygplatschef (framtid.se)

Flygplatskontrollant/passkontrollant/Airport officer

Patrullerar och bevakar fastigheter och områden. Kontrollerar tillträde till olika inrättningar och övervakar ordning vid offentliga evenemang med mera. Agerar vid larm och störningar, kontaktar vid behov polis eller brandkår. Svarar för säkerhetskontroller vid flygplatser och i hamnar. Transporterar kontanter och andra värdeföremål. Skyddar vid behov enskilda personer.

Mer om yrket flygplatskontrollant

Flygspeditör

Organiserar för kunders räkning godstransporter och förhandlar om fraktavtal. Upprättar handlingar samt tecknar försäkringar. Beräknar utförselavgifter, tull- och införselavgifter, skatter m.m. Förmedlar lastutrymme i fartyg och andra transportmedel. Utreder reklamations- och skadeärenden.

Mer om yrket flygspeditör/speditör

Incheckning/trafikassistent

Lämnar upplysningar om resor, resmål, logi och evenemang. Förmedlar och säljer resor. Gör upp resplaner och bokar biljetter, hotellrum med mera. Svarar för passagerarservice på flygplatser samt på färje- och bussterminaler. Informerar om avgångstider, biljettpriser, linjesträckningar, restider med mera. Kontrollerar färdbevis och registrerar bagage.

Mer om yrket incheckning/trafikassistent (framtid.se)

Kabinpersonal, Flygvärd/inna, Cabin Crew

Svarar för passagerares säkerhet ombord på flygplanet. Informerar om säkerhetsföreskrifter. Serverar måltider och drycker samt säljer olika varor. Planerar och samordnar service och aktiviteter.

Mer om yrket kabinpersonal

Lagermedarbetare/godshantering/truckförare m.fl.

Det finns många olika tjänster inom lager och godshantering.

Mer om yrket lagerarbetare

Pilot

Navigerar och styr flygplan, helikoptrar och andra luftfartyg. Ansvarar för flygning, passagerare och last. Övervakar styr- och navigeringssystem.

Mer om pilotyrket

Ramparbetare/flygplatsman

Packar, lastar och lossar gods, möbler, maskiner och andra artiklar. Tankar flygplan och hanterar bagage. Fyller på och staplar varor. Yrkesbeskrivning saknas.

Resesäljare/Resekonsult

En resesäljare säljer privatresor, affärsresor samt grupp- och konferensresor. De säljer både färdiga paket och sätter ihop individuella lösningar enligt kundens önskemål. Där ingår exempelvis hotell, transporter, kunskaper om destinationer.

Mer om yrket resesäljare

Terminalarbetare

Registrerar, kontrollerar och styr material- och varuflöden. Planerar och kontrollerar leveranser samt planerar lagerhållning och utnyttjande av lagerkapacitet. Tar emot gods samt plockar, packar och lastar gods med hjälp av exempelvis truck. Kontrollerar och registrerar varor.

Mer om yrket terminalarbetare (framtid.se)

Andra yrken som kan förekomma på en flygplats

 • Barista
 • Butikssäljare
 • Butikschef
 • Frukostvärd/värdinna
 • Hotellchef
 • Kafébiträde
 • Kassapersonal, valutaförsäljare
 • Kock/kallskänka
 • Kundtjänstmedarbetare
 • Köksbiträde/Cateringarbetare/diskare
 • Kökschef
 • Köksmästare
 • Receptionist
 • Restaurangchef
 • Servitör/servitris/hovmästare

Läs på om yrken