Yrken inom gruvnäringen

Det finns många olika branscher och yrken inom gruvnäringen, så kompetenskraven varierar kraftigt. För att du ska få jobba inom gruva krävs det oftast att du har minst gymnasiekompetens, B-körkort och god svenska i tal på grund av säkerhetskrav. Det finns mer än 200 olika yrken inom branschen. Här är några exempel.

Bergarbetare

Bergarbetare är ett samlat namn för olika yrkesgrupper inom gruvbranschen.
Borraren har som uppgift att borra hålen i berget som sedan ska fyllas med sprängämnen. Laddaren fyller borrhålen med sprängämnen och planerar för att laddningarna ska detonera i rätt ordning.
Skrotaren kontrollerar om det finns lösa bergstycken i väggar eller tak, bergförstärkaren tar bort lösa bitar och förstärker berget för att undvika ras.

I större gruvor är bergarbetare ofta specialiserade på någon arbetsuppgift medan det i mindre gruvor är vanligt att arbeta med flera moment.

Den tekniska utvecklingen har gjort att bergarbetarens arbete och arbetsmiljö har förändrats mycket. I vissa gruvor kan delar av gruvarbetet
skötas av operatörer som sitter vid datorer kilometervis från de underjordiska schakten.

Mer om yrket bergarbetare i gruva

Maskinförare

Maskinförare behärskar ofta flera olika maskintyper exempelvis grävmaskin, lastmaskin och dumper. Många har också körkort för lastbil.

Mer om yrket maskinförare

Mekaniker

Mekanikerns grundläggande arbetsuppgift är att underhålla tunga fordon exempelvis lastbilar ch hjullastare. Kraven på kompetens och kunskap i elektronik och data har ökat. I många branscher förväntas mekanikern vara
en ”allkonstnär” som klarar att serva och reparera mekanik, pneumatik, hydraulik och elektronik.

Mer om yrket mekaniker

Underhållsingenjör

Underhållsingenjören arbetar med underhållsutveckling i olika former samt med projekt inom service och produktion.

Mer om yrket ingenjör

Projektledare/projektingenjör

Projektledaren/projektingenjören leder olika projekt. Det kan röra sig om en tillbyggnad som ska göras eller en maskin som ska bytas ut. Den utbildningsbakgrund man har är vanligen högskoleingenjör eller civilingenjör.

Mer om yrket projektledare

Processoperatör

Processoperatören arbetar med hjälp av datorer och tv-skärmar vid en malmförädlingsanläggning. Från kontrollrummet styrs och övervakas maskinerna som krossar, mal och anrikar malmen. Man arbetar dels i kontrollrummet, dels ute i verket där produktionen sker. I arbetslaget turas man om att jobba i kontrollrummet och ute i anläggningen.

Mer om yrket processoperatör

Geolog

Geologen undersöker och kartlägger berggrunden. Geologen kan också arbeta vid gruv- och prospekteringsbolag med att göra undersökningar för att hitta mineraliseringar som kan leda till gruvdrift. Vid gruvbolag kan en annan viktig uppgift vara att kartlägga gruvor och planera produktionen.

Mer om yrket geolog (framtid.se)

Andra yrken som kan förekomma inom gruvnäringen

 • Arbetsledare
 • Datatekniker
 • Ekonom
 • Elektriker
 • Fordonsförare
 • Forskare
 • Kemist
 • Laborant
 • Metallurg
 • Miljösamordnare
 • Miljötekniker
 • Servicetekniker

Läs på om yrken