Prova ett ingenjörsyrke och få lön

Publicerad: 3 oktober 2019

Nu kan du som är under 21 år och gått ut gymnasiet söka till vårens praktikomgång inom Tekniksprånget. Där får du testa livet som ingenjör under fyra månader med lön.

Praktik som ingenjör inom Tekniksprånget

Behovet av ingenjörer ökar. Problemet är att många av dagens ingenjörer snart kommer att gå i pension samtidigt som få ungdomar väljer tekniska utbildningar på högskolan. Enligt Statistiska centralbyrån kommer det att leda till ett underskott på 50 000 ingenjörer i Sverige 2030.

För att öka intresset för ingenjörsyrket bland ungdomar driver Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) på uppdrag av Skolverket sedan sex år tillbaka det nationella praktikprogrammet Tekniksprånget. Där får ungdomar som gått naturvetenskapligt eller tekniskt gymnasium prova på att praktisera på en kvalificerad ingenjörsarbetsplats i fyra månader med praktiklön.

Ansök till Tekniksprånget här

Hälften av detagarna är tjejer

Sedan starten hösten 2012 har cirka 19 000 ungdomar sökt en sådan praktikplats. 4 400 har antagits och praktiserat hos några av de arbetsgivare som är med i projektet. Ungefär hälften av dem som har genomfört praktiken är tjejer.

Läs mer om olika ingenjörsyrken

Nu är det dags igen att söka till vårens praktikomgång. Den 16 november stänger Tekniksprånget sin ansökningsportal.

– Vi har idag 200 medverkande arbetsgivare som erbjuder praktik på sammanlagt 100 olika orter, säger Eva Glaumann, vice verksamhetsansvarig för Tekniksprånget.

Får värdefull arbetslivserfarenhet

Att praktikprogrammet blivit så populärt bland både unga och arbetsgivare är Eva Glaumann övertygad om beror på att alla är vinnare i samarbetet.

Åtta av tio praktikanter studerar vidare

– Arbetsgivarna får möjlighet att presentera sig och sina verksamheter. Ungdomarna får värdefull arbetslivserfarenhet och ökat intresse för yrket. Åtta av tio praktikanter studerar vidare på ingenjörsutbildningar, säger hon.

Deltar i det operativa arbetet

Vilka arbetsuppgifter som ungdomarna får under praktiken skiljer sig åt beroende på arbetsplats. Men vanliga uppgifter är att vara med i utvecklingsprojekt, statistiksamlingar, uppföljningar och mätningar av olika slag.

– Praktikanterna deltar i det dagliga operativa arbetet. Men får också parallellt engagera sig i kreativt utvecklingsarbete. Det kan vara att utveckla en app eller utreda hur företaget kan effektivisera sin produktion. I flera av de medverkande kommunerna får de till exempel vara med och analysera och utveckla cykeltrafiken i städerna, säger Eva Glaumann.

Att så få ingenjörer utexamineras i Sverige tror Eva Glaumann beror på flera orsaker.

– Många ingenjörsstudenter hoppar tyvärr av sina utbildningar. Dessutom är ingenjör fortfarande för många ett känt varumärke men med okänt innehåll, det är få ungdomar som vet om vilken bredd av arbetsuppgifter yrket innebär.

Du är själv ingenjör, vad fick dig att bli det?

– Jag hade en duktig biologilärare som inspirerade mig. Eftersom jag också gillade matte och fysik så valde jag att plugga teknisk biologi på Tekniska högskolan i Linköping. Utbildningen har jag inte ångrat en sekund, den har gett mig intressanta jobb inom medicinteknik, läkemedelsutveckling och som projektledare.

Sök till Tekniksprånget

Tekniksprånget genomförs vår och höst. Ansökan för våren 2020 är öppen 16 oktober till 16 november 2019. Praktiken börjar i februari 2020 och alla praktiserar i fyra månader. Du ser vilka arbetsgivare som erbjuder praktik och var i landet de tar emot praktikanter när du går in på ansökningsportalen på www.tekniksprånget.se.

FOTNOT: IVA genomför även Jobbsprånget, ett praktikprogram för nyanlända akademiker. Ansökningsperioden öppnar 16 december. Mer info på www.jobbspranget.se

Missa inte senaste jobbtipsen!

Ange högst 255 tecken i fältet för e-postadress.
Ange minst 7 tecken i fältet för e-postadress
Ange adressen i fältet för e-postadress
E-postadressen är inte giltig. Vänligen försök igen.

Så hanterar vi dina personuppgifter