Ditt samtycke hjälper oss att hjälpa fler tillbaka till sysselsättning

Programmet du deltar i finansieras av en EU-fond som skapats för att lindra effekterna av coronapandemin på arbetsmarknaden. Genom att lämna ett samtycke bidrar du till att vi kan fortsätta erbjuda liknande insatser till fler.

Varför behövs ett samtycke?

Fonden Kickstart React-EU som finansierar det program du deltar i, är ett av Europeiska socialfondens projekt och finansieras av allmänna medel. För att se till att medlen används på rätt sätt gör Europeiska socialfonden slumpvisa kontroller där vissa sekretessbelagda personuppgifter och uppgifter om programmet behövs.

Vad ska jag göra?

När du blir erbjuden att delta i ett program som finansieras av fonden Kickstart React-EU, får du också frågan om du vill lämna samtycke till att vissa sekretessbelagda uppgifter får delas. Det är frivilligt att lämna detta samtycke och du kan göra det genom att fylla i en blankett eller via en notis på Mina sidor.

Vad händer när jag har gett mitt samtycke?

Lämnar du ditt samtycke hävs sekretessen kring vissa personuppgifter och uppgifter om programmet du deltar i. Uppgifterna skickas vidare till Europeiska socialfonden och Statistikmyndigheten (SCB).

Vad händer om jag inte ger mitt samtycke?

Lämnar du inte ditt samtycke påverkar det inte din ersättning eller det program du deltar i. Det är däremot väldigt värdefullt för Arbetsförmedlingen och bidrar till att vi kan erbjuda liknande insatser till fler arbetssökande i framtiden med hjälp av Europeiska socialfonden.