Det här vet vi om coronaviruset som berör dig som är arbetssökande

Publicerad: 16 mars 2020

UPPDATERAD 31 mars 13.05

Vi på Arbetsförmedlingen tar risken för spridning av coronaviruset på största allvar. Tar vi ett gemensamt ansvar undviker vi att smitta andra och att själva bli smittade. Stanna hemma om du är sjuk.

Det enklaste sättet att få svar på dina frågor om hur coronaviruset påverkar dig som arbetssökande är att kolla på den här sidan.

Vi har inte alla svaren än, men vi följer utvecklingen och uppdaterar sidan kontinuerligt.

Innehåll på sidan

Kontakt och besök

Aktivitetsrapportering

Utbildning och andra gruppaktiviteter

Ersättning

Sjuk

Varsel och permittering

Kontakt och besök

Det är långa telefonköer till er. Jag har en fråga, hur gör jag?

Våra redan långa telefonköer har tyvärr blivit ännu längre. Många svar hittar du här på arbetsformedlingen.se och genom att chatta med en arbetsförmedlare.

Vad ska jag tänka på när jag besöker ett av era kontor?

De allmänna rekommendationerna är samma vi följer på våra kontor. Det innebär bland annat att vi uppmanar alla som kommer till våra kontor till extra försiktighet, till exempel när det gäller handhygien.

  • att du hälsar men inte tar i hand
  • att du nyser och hostar i armvecket eller i en näsduk och stannar hemma om du är sjuk
  • att du tvättar händerna ofta
  • att du använder handsprit (minst 60 % alkohol) om tvål och vatten inte är tillgängligt
  • att du undviker att röra ögon, näsa och mun.

Jag har fått en tid att kontakta er senast idag men kommer inte fram, vad ska jag göra?

Om du inte når fram till oss på telefon kan du prova chatten eller försöka igen lite senare. Vi kommer inte meddela din a-kassa om du inte når fram till oss i tid. Det innebär att du inte får någon sanktion på grund av det.

Aktivitetsrapportering

Stämmer det att jag inte måste aktivitetsrapportera?

Ja, vi har tillfälligt tagit bort kravet på aktivitetsrapportering. Du kommer att få den ersättning som du har rätt till ändå, men du måste fortfarande ansöka om den som vanligt.

Aktivitetsrapportera inte

Jag brukar lämna in min aktivitetsrapport på en blankett. Gäller pausen även mig?

Pausen i aktivitetsrapporteringen gäller alla, oavsett om du brukar rapportera digitalt, via blankett eller muntligt.

När ska jag lämna in en aktivitetsrapport nästa gång?

Nästa period för att lämna in aktivitetsrapport blir mellan 1 och 14 juli. Då är det bara juni månads aktiviteter du ska rapportera för.

Beroende på vad som händer med smittspridningen kan pausen bli förlängd. Vi informerar på arbetsformedlingen.se när det är dags att aktivitetsrapportera igen.

Ska jag ändå föra dagbok över mitt jobbsökande under tiden aktivitetsrapporteringen är stängd?

Det kan vara en hjälp i ditt jobbsökande att du själv för dagbok över sökta jobb och andra aktiviteter. Du kommer inte behöva aktivitetsrapportera till Arbetsförmedlingen i efterhand för den här perioden.

Jag har försörjningsstöd och kommunen brukar kräva att jag ska lämna in min aktivitetsrapport. Vad ska jag göra?

Vi har meddelat kommunerna att aktivitetsrapporteringen är tillfälligt stängd, och att arbetssökande just nu inte kan lämna in någon aktivitetsrapport till oss.

Kontakta din kommun om du har frågor om vad som gäller för dig.

Utbildning och andra gruppaktiviteter

Gymnasiet, folkhögskolorna och universiteten stänger. Vad gäller för mig som går på arbetsmarknadsutbildning eller någon annan utbildning/tjänst från Arbetsförmedlingen?

Arbetsförmedlingen uppmanar alla leverantörer av externa arbetsmarknadstjänster och utbildningar att övergå till distanslösningar.

Det påverkar dig som arbetssökande inom arbetsmarknadsutbildningar och en rad andra upphandlade tjänster som exempelvis förberedande utbildningar, stöd och matchning, introduktion till arbete, yrkes- och studieförberedande moduler.

Du som går en utbildning behåller ditt aktivitetsstöd under tiden som tjänsten genomförs på distans.

Undervisning och gruppaktiviteter bör ske på distans

Min utbildning/tjänst innehåller praktiska moment som behöver genomföras i grupp/klassrumsform – vad gör jag?

Om du går en utbildning/tjänst med praktiska moment, som till exempel transport- och industriutbildning, är det möjligt att de teoretiska delarna kommer att kunna genomföras på distans. Andra delar kan dock fortfarande behöva genomföras över en fysisk träff.

Individuella bedömningar om fortsatt deltagande kommer göras om det endast är moment som kräver fysisk närvaro som kvarstår i utbildningen. Din utbildningsanordnare/leverantör kommer ge dig mer information om hur det kommer gå till.

Hur deltar jag på distans?

Olika distanslösningar kan användas till exempel dator, läsplatta, telefon, litteratur och annat instuderingsmaterial. Vissa utbildningsanordnare/leverantör kan också låna ut utrustning. Varje utbildningsanordnare/leverantör kommer att göra ett upplägg som passar bäst för att du ska kunna fortsätta ta del av de inplanerade aktiviteterna.

Din utbildningsanordnare/leverantör kommer ge dig mer information när man har beslutat hur det ska gå till.

Behåller jag mitt aktivitetsstöd under tiden utbildningen/tjänsten genomförs på distans?

Ja, du behåller ditt aktivitetsstöd även när utbildningen/tjänsten, eller delar av den, genomförs på distans.

När kan jag börja genomföra min utbildning/tjänst på distans?

Arbetsförmedlingens har uppmanat utbildningsanordnare/leverantörer att så snart som möjligt förbereda och ställa om verksamheten så att hela eller delar av utbildningarna kan bedrivas på distans.

Utbildningsanordnaren/leverantören kommer informera dig om hur eventuella distanslösningar kommer fungera och när de börjar gälla.

Jag har inte tekniska möjligheter att genomföra min aktivitet hemifrån, hur gör jag nu?

Olika distanslösningar kan användas till exempel dator, läsplatta, telefon, litteratur och annat instuderingsmaterial. Vissa utbildningsanordnare/leverantörer kan också låna ut utrustning. Varje utbildningsanordnare/leverantör kommer att göra ett upplägg som passar bäst för att du ska kunna fortsätta ta del av de inplanerade aktiviteterna.

Om tillgång till teknisk utrustning behövs men saknas hos utbildningsanordnaren/leverantören görs en särskild bedömning om hur situationen ska lösas.

Är jag försäkrad om en olycka sker när jag genomför min utbildning/tjänst på distans?

När du genomför aktiviteter på distans är du inte längre automatiskt försäkrad om en olycka sker. Därför rekommenderar vi att du tecknar en hemförsäkring som omfattar olycksfall.

Jag tillhör en riskgrupp och deltar i en utbildning/tjänst Arbetsförmedlingen, hur ska jag göra nu?

Det är utbildningsanordnaren/leverantören och inte Arbetsförmedlingen som bestämmer hur aktiviteten ska genomföras och hur eventuella distanslösningar kan fungera.

Individuella bedömningar om fortsatt deltagande kommer göras om det endast är moment som kräver fysisk närvaro som kvarstår i aktiviteten. Din utbildningsanordnare/leverantör kommer ge dig mer information om hur det kommer gå till.

Jag går inte en arbetsmarknadsutbildning tror jag, vad innebär detta för mig?

All extern verksamhet såsom utbildningar, stöd och matchning, introduktion till arbete eller studiemotiverande kurs på folkhögskola ska så långt som möjligt bedrivas på distans.

Arbetsförmedlingens utbildningsanordnare/leverantörer har uppmanats att så snart som möjligt förbereda och ställa om verksamheten så att hela eller delar av utbildningar/tjänster kan bedrivas på distans.

Din utbildningsanordnare/leverantör kommer ge dig mer information när man har beslutat hur det fortsatt ska gå till.

Ersättning

Vad gäller för min ersättning från a-kassan eller Försäkringskassan?

Så länge du är arbetslös ska du fortsätta skicka in dina tidrapporter till a-kassan. Om du deltar i ett program skickar du som vanligt din ansökan om ersättning till Försäkringskassan.

Sjuk

Kan jag boka av mitt möte med er om jag känner mig förkyld?

Du ska stanna hemma om du är sjuk. Kontakta oss för att boka av ditt möte.

Kontakta oss

Kom ihåg att sjukanmäla dig.

Anmäl frånvaro

Jag deltar i ett program. Kan jag få ersättning första dagen om jag blir sjuk?

Regeringen har nu beslutat att du som har aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning kan få ersättning utan karensdag. Alltså även första dagen du är sjuk. Ersättningen ansöker du som vanligt om hos Försäkringskassan. Slopandet av karens tillämpas från och med 11 mars.

Kom ihåg att sjukanmäla dig.

Anmäl frånvaro

Jag deltar i ett program. Behöver jag lämna läkarintyg om jag är sjuk mer än sju dagar?

Regeringen har nu beslutat att ta bort kravet på läkarintyg efter sjunde sjukdagen för dig som har aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning. Du behöver alltså inte lämna något läkarintyg till Arbetsförmedlingen när du är sjuk. Ersättningen ansöker du som vanligt om hos Försäkringskassan. Slopandet av läkarintyg tillämpas från och med 13 mars.

Kom ihåg att sjukanmäla dig.

Anmäl frånvaro

Varsel och permittering

Vad innebär det att bli varslad?

Varsel innebär att en arbetsgivare förvarnar sina anställda att de kanske kommer att bli uppsagda. Arbetsgivaren är skyldig att varsla om minst fem personer i samma län riskerar att bli uppsagda på grund av arbetsbrist.

Alla som varslas behöver inte bli uppsagda.

Läs mer om varsel

Jag har blivit varslad. Ska jag kontakta Arbetsförmedlingen?

Om du har blivit varslad behöver du inte höra av dig till oss. Alla som varslas behöver inte bli uppsagda. Men även om du inte vet om du berörs är det bra att planera för att det kanske kan bli så.

Här är några tips på hur du kan förbereda dig.

Om du har varslats om uppsägning

OM du blir uppsagd – skriv in dig hos oss första dagen du är arbetslös.

Skriv in dig

Jag är korttidspermitterad. Vad innebär det?

Korttidspermittering (korttidsarbete) innebär att du som anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du blir uppsagd. Som anställd kan du få upp till 90 procent av din lön. Kostnaden delas då mellan dig, arbetsgivaren och staten. Staten tar 75 procent av kostnaden.

Korttidsarbete ger dig möjlighet att behålla jobbet samtidigt som det ger drabbade företag möjlighet att behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.

Förstärkt stöd under 2020 för stöd vid korttidsarbete

Vad gäller för mig som är anställd med lönestöd eller anställningsstöd från Arbetsförmedlingen vid korttidsarbete?

Stödet för korttidsarbete går att kombinera med lönestöd och anställningsstöd. Arbetsförmedlingen behöver inte göra något med ditt redan fattade beslut.

Jag är permitterad. Ska jag kontakta Arbetsförmedlingen?

Ingen information har kommit om att en person behöver anmäla sig på Arbetsförmedlingen för att arbetsgivaren ska få ersättning vid korttidspermittering.

Om du är permitterad enligt lagen om anställningsskydd (LAS) är du normalt fortfarande anställd hos din arbetsgivare och har lön därifrån. Då behöver du inte höra av dig till Arbetsförmedlingen.

Missa inte senaste jobbtipsen!

Ange högst 255 tecken i fältet för e-postadress.
Ange minst 7 tecken i fältet för e-postadress
Ange adressen i fältet för e-postadress
E-postadressen är inte giltig. Vänligen försök igen.

Så hanterar vi dina personuppgifter