Stora jobbchanser till sjöss

Publicerad: 23 maj 2019

Sjöfarten i Sverige börjar få ordentligt med vind i seglen igen och stora rekryteringar är nu på gång hos rederierna.

En färja ligger vid kajen

90 procent av Sveriges import och export av varor sker med fartyg. Samtidigt råder en stor personalbrist inom sjöfarten, vilket är på väg att bli en flaskhals som kan ställa till stora problem om man inte lyckas rekrytera i den omfattning som krävs.
Branschorganisationen Transportföretagen, där Sjöfartens arbetsgivareförbund ingår, mobiliserar därför nu på bred front för att med olika aktiviteter säkerställa personalförsörjningen de kommande åren.

Caj Luoma chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen

– Vi räknar med att svensk sjöfart behöver anställa omkring 800 personer de kommande åren, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Varför ökar rekryteringsbehoven nu?

– Konjunkturen spelar en stor roll liksom omfattande pensionsavgångar. Det finns också en stark vilja i branschen och bland våra beslutsfattare att se till att det finns en livskraftig svensk sjöfart, säger Caj Luoma.

Vilka yrkesgrupper efterfrågas?

– Enligt vår senaste rapport ”Tempen på sjöfartsbranschen 2019” rör det sig om cirka 800 personer; maskinister, däckspersonal, styrmän och fartygsbefäl. Men vi kommer göra en ny behovsmätning snart för i den senaste var inte kryssningsfärjorna med. Och räknar man med dem, är rekryteringsbehoven betydligt större. Då ingår yrken som kryssningsvärdar, kockar, servitriser, barpersonal, butiksbiträden, städpersonal med mera.

Fler måste få upp ögonen för vad det innebär att jobba i sjöfarten.

Hur ska ni locka fler till sjöfarten?

– Fler måste få upp ögonen för vad det innebär att jobba i sjöfarten. Vi måste definitivt få fler ungdomar - och fler kvinnor - att söka till sjöfartens yrkes- och högskoleutbildningar. I dag står många platser tomma på skolorna. Vi behöver kompetens från alla delar av utbildningssystemet, gymnasiet, yrkesvux, yh, högskola, universitet. Det är då väldigt viktigt med hög kvalitet i utbildningarna som ger den kompetens som branschen efterfrågar.

Ni gör en rekryteringsturné till sjöss, hur då?

– Under tre sommarveckor i juni och juli med start den 24 juni i Göteborg, kommer en sjöfartskonvoj med isbrytaren Atle i täten att besöka svenska hamnar från Lysekil i väster till Luleå i norr för att berätta mer om hur det är att arbeta inom sjöfarten och om de utbildningar som leder till branschens olika jobb. Besökare kommer att få gå runt och se hela fartyget för att se hur besättningen bor och jobbar. På kajen kommer det att finnas tält med aktiviteter och utställningar.

Här hittar du information om Sjöfartskonvojen

Hur påverkar automatiseringen sjöfarten?

– Precis som i andra branscher, till exempel självkörande fordon, ökar automatiseringen och digitaliseringen även inom sjöfarten. Men våra bedömningar på lång sikt är att detta inte kommer att minska personalbehoven utan snarare tvärt om. Vissa yrkesroller minskar kanske men samtidigt växer behoven av andra arbetsuppgifter och andra kompetenser.

Hur kan jag få mer information om sjöfartsjobb?

– Ett tips är att gå in på www.satsapasjofart.se där vi har lagt upp massor med information, intervjuer, filmer och annat material om sjöfartsyrken och utbildningar.

Slutligen, varför ska man välja ett jobb till sjöss?

– Transporterna till sjöss ökar, jobben ombord kommer att finnas i dag, i morgon och övermorgon. Så vill du ha ett tryggt jobb där du få se och uppleva mycket, bra arbetskamrater och en bra arbetsmiljö så är sjöfarten ett bra val. Många tror att det är svårt att förena familjeliv med arbete som sjöman eftersom man kan vara borta långa perioder. Men de flesta tycker att det går väldigt bra eftersom de också då är hemma och lediga långa perioder i sträck.

 Vill du veta mer om sjöfartsyrken kan du kontakta Arbetsförmedlingen sjöfart som finns i Stockholm, Göteborg och Helsingborg.

Missa inte senaste jobbtipsen!

Ange högst 255 tecken i fältet för e-postadress.
Ange minst 7 tecken i fältet för e-postadress
Ange adressen i fältet för e-postadress
E-postadressen är inte giltig. Vänligen försök igen.

Så hanterar vi dina personuppgifter