Nytt läkarintyg för deltagare i program från 1 januari 2019

Publicerad: 18 december 2018

Från och med den 1 januari 2019 finns ett nytt läkarintyg för dig som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen. Läkarintyget behöver du skicka till oss om du är sjukfrånvarande längre än sju dagar för att kunna behålla din ersättning under sjukperioden.

På grund av ändrade regler ska du som deltar i ett program och blir sjuk längre än sju dagar lämna ditt läkarintyg till oss på Arbetsförmedlingen istället för till Försäkringskassan.

Läkarintyget behövs för att du ska kunna behålla din ersättning under sjukfrånvaron. De nya reglerna gäller dig som har ersättning i form av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning.

Informationen i läkarintyget hjälper oss också att vid behov anpassa ditt program så att du kan fortsätta att delta även vid eventuell ohälsa.

Det nya intyget gäller från och med den 1 januari 2019. När du sjukanmäler dig till oss får du mer information om vad som gäller ifall du blir sjuk längre än sju dagar samt allt du behöver veta om läkarintyget.

Är du sjukskriven just nu och det blir aktuellt att förlänga din sjukskrivning så kommer din läkare att behöva utfärda vårt nya läkarintyg då.

Mer om vad som gäller när du blir sjuk och deltar i program

Missa inte senaste jobbtipsen!

Ange högst 255 tecken i fältet för e-postadress.
Ange minst 7 tecken i fältet för e-postadress
Ange adressen i fältet för e-postadress
E-postadressen är inte giltig. Vänligen försök igen.

Så hanterar vi dina personuppgifter