Yrkesintroduktionsanställning

Med yrkesintroduktionsanställning lär du dig ett yrke, skaffar dig erfarenhet och ökar dina chanser att få jobb.

Vad

Med en yrkesintroduktionsanställning får du lära dig ett yrke, samtidigt som du jobbar och får lön. Under tiden du jobbar får du hjälp av en handledare. Minst 15 procent av din arbetstid består av utbildning eller handledning. Den som anställer dig får samtidigt ett bidrag till din lön.

En yrkesintroduktionsanställning kan antingen vara en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning. Du kan ha en yrkesintroduktionsanställning i minst 6 månader och upp till 12 månader.

För vem

Yrkesintroduktionsanställning är för dig som antingen är under 25 år, har varit arbetslös en längre tid, eller som är nyanländ i Sverige. Du behöver vara inskriven som arbetssökande hos oss. Du behöver också uppfylla något av följande:

  • Du är 15–24 år och saknar erfarenhet av yrket.
  • Du är 15–24 år och har varit arbetslös och inskriven som arbetssökande hos oss i minst 90 dagar under en fyramånadersperiod.
  • Du har fyllt 25 år och har varit arbetslös på heltid sedan 12 månader.
  • Du är nyanländ och deltar i etableringsprogrammet eller har en etableringsplan.
  • Du är nyanländ och har under de senaste 36 månaderna fått uppehållstillstånd eller uppehållskort som familjemedlem till en EU/EES-medborgare.

Ett villkor är också att arbetsgivaren har ett kollektivavtal plus ett yrkesintroduktionsavtal för branschen.

Så här fungerar det

  • Hitta arbetsgivare som vill anställa dig, antingen via egna kontakter eller via oss.
  • Kolla upp att arbetsgivaren har ett kollektivavtal, plus ett yrkesintroduktionsavtal (eller ett hängavtal till ett sådant) för branschen.
  • Du och arbetsgivaren tar sedan tillsammans fram en handledningsplan.
  • Be arbetsgivaren skicka in en ansökan till oss, tillsammans med handledningsplanen. Information för arbetsgivaren och ansökningsblankett hittar du här:

Yrkesintroduktion – när du anställer en person utan erfarenhet

Därefter är det vi som beslutar om du får en yrkesintroduktionsanställning. Arbetsgivaren ansvarar för att du kommer igång med ditt jobb och får den handledning ni har kommit överens om.

Lön

Du har rätt till minst 75 procent av den lön som står i arbetsgivarens kollektivavtal. Hur mycket du får i lön beror på hur stor del av arbetstiden som är handledning eller utbildning.

Anställningsskydd

Arbetsgivaren förbinder sig att erbjuda kollektivavtalade anställningsförmåner.

Så här tar du nästa steg

Kontakta oss

Förbered dig så att du kan motivera varför stödet kan öka dina möjligheter till jobb.

Bedömning

Tillsammans kartlägger vi din situation. En arbetsförmedlare bedömer om stödet är ett bra sätt att öka dina möjligheter till jobb.

Beslut

Vilket stöd vi kan erbjuda dig beror på hur just din situation ser ut. Vem som har rätt till ett stöd regleras ytterst av regeringen.