Yrkesinriktad utbildning på folkhögskola

Du som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin eller i etableringsprogrammet kan delta i en yrkesinriktad folkhögskoleutbildning till ett yrke där det råder brist på personal.

Vad

En yrkesinriktad folkhögskoleutbildning ökar dina chanser att få jobb. Vilka yrkesutbildningar som finns styrs av vilka yrken där det är brist på personal. Utbildningarna tas fram i samarbete mellan folkhögskolan och oss. Utbildningen garanterar inte att du får ett jobb, men den förbättrar dina chanser rejält.

Upplägget på utbildningarna varierar, men gemensamt är att utbildningarna innehåller en stor del praktik. Folkhögskolor arbetar med små, sammanhållna studiegrupper och med ett tvärvetenskapligt synsätt.

Utbildningen är på heltid, och oftast ungefär ett år lång. Utbildningens längd kan dock variera, mellan cirka 6-24 månader.

För vem

Det är flera saker som påverkar dina möjligheter att få gå en yrkesinriktad utbildning på folkhögskola. Vi väger samman bland annat dina tidigare utbildningar och erfarenheter, dina möjligheter att få jobb samt hur behoven på arbetsmarknaden ser ut.

Du behöver vara inskriven som arbetssökande hos oss. Du behöver också uppfylla något av följande:

  • Du deltar i jobb- och utvecklingsgarantin.
  • Du deltar i etableringsprogrammet.

Så här fungerar det

  • Det är vi som tillsammans med dig bedömer om en yrkesinriktad utbildning på folkhögskola är lämplig för dig.
  • Vi undersöker vilken utbildning och vilken folkhögskola som är aktuell och som passar dig.
  • Hur du ansöker till utbildningen varierar. En skriftlig ansökan kompletterat med en intervju är vanligt.

Ekonomiskt stöd

Du kan få ekonomiskt stöd under tiden du deltar i jobb- och utvecklingsgarantin eller i etableringsprogrammet. Du kan få ersättning i form av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning. Under tiden du går en yrkesinriktad utbildning på folkhögskola behåller du den ersättning du har inom ramen för ditt program.

Försäkring

Du omfattas av personskade- och grupplivförsäkringar när du deltar i en yrkesinriktad utbildning på folkhögskola.

Så här tar du nästa steg

Kontakta oss

Förbered dig så att du kan motivera varför stödet kan öka dina möjligheter till jobb.

Bedömning

Tillsammans kartlägger vi din situation. En arbetsförmedlare bedömer om stödet är ett bra sätt att öka dina möjligheter till jobb.

Beslut

Vilket stöd vi kan erbjuda dig beror på hur just din situation ser ut. Vem som har rätt till ett stöd regleras ytterst av regeringen.

Kundservice