Yrkes- och studieförberedande moduler

Yrkes- och studieförberedande moduler är en vägledningskurs som ska ge dig stöd i att hitta ett yrke som du vill börja studera till. Eller stöd till att hitta ett yrke där du kan söka jobb direkt.

Vad

Under vägledningskursen får du lära dig:

  • hur det är att arbeta i Sverige,
  • hur svensk arbetsmarknad fungerar,
  • om vikten av utbildning för att få ett arbete,
  • om olika former av vuxenutbildning,
  • om hur du försörjer dig under studietiden,
  • om olika yrken där det finns behov av arbetskraft.

Det kan också ingå studiebesök eller praktik för att du ska kunna avgöra om det är ett yrke som passar dig. Det finns även möjlighet att få grundläggande datorkunskap.

Yrkes- och studieförberedande modul finns i två varianter:

  • Målgrupp 1: För dig som håller på att lära dig svenska.
  • Målgrupp 2: För dig som har avslutat Sfi D.

För vem

Målgrupp 1

Vägledningskursen vänder sig till dig som håller på att lära dig svenska och har en kort utbildningsbakgrund. Du kan välja att gå kursen på heltid eller att kombinera kursen med sfi-studier. Det erbjuds språkstöd på kursen men du behöver kunna förstå och prata enkel svenska för att delta.

Orter och datum där kursen finns

Målgrupp 2

Vägledningskursen vänder sig till dig som har goda kunskaper i svenska språket, som lägst avslutad Sfi D och som har en lång utbildningsbakgrund, som lägst 9 år på grundskola eller motsvarande.

Orter och datum där kursen finns

Så här fungerar det

Målet med vägledningskursen är att du ska komma fram till två konkreta yrken som du vill och kan studera vidare till eller har förutsättningar att söka jobb inom direkt. Du ska efter kursens slut, ha gjort upp en egen tydlig planering för vad du ska göra för att nå ditt mål, att få arbeta med det du vill.

Ekonomiskt stöd

Du kan få ekonomiskt stöd under tiden du går en yrkes- och studieförberedande modul. Prata med oss om vad som gäller för dig.

Ersättning när du deltar i ett program

Försäkring

Du omfattas av personskade- och grupplivförsäkringar när du deltar i en yrkes- och studieförberedande modul.

Så här tar du nästa steg

Kontakta oss

Förbered dig så att du kan motivera varför stödet kan öka dina möjligheter till jobb.

Bedömning

Tillsammans kartlägger vi din situation. En arbetsförmedlare bedömer om stödet är ett bra sätt att öka dina möjligheter till jobb.

Beslut

Vilket stöd vi kan erbjuda dig beror på hur just din situation ser ut. Vem som har rätt till ett stöd regleras ytterst av regeringen.