Utbildningsplikt – för dig som saknar utbildning

Utbildningsplikt gäller för vissa personer som är nya i Sverige. Utbildningsplikt innebär att du behöver utbilda dig för att öka dina möjligheter att få jobb. Om du omfattas av utbildningsplikt betyder det att du måste ansöka om studier hos komvux eller folkhögskola.

Vad

I Sverige behöver man utbildning för att kunna få de flesta jobb. Utan utbildning är risken stor att man blir arbetslös länge.

Om du omfattas av utbildningsplikt ska du studera:

  • sfi (svenska för invandrare)
  • samhällsorientering och
  • grundläggande eller gymnasial nivå på komvux eller allmän kurs på folkhögskola. Exempel på vad du kan läsa är en yrkesutbildning, matematik eller en kurs som ger dig kunskap om hur du använder datorer och internet.

För vem

Utbildningsplikten gäller för dig som:

  • deltar i etableringsprogrammet och
  • har en kort utbildning och
  • Arbetsförmedlingen bedömer inte kommer kunna få jobb under tiden i etableringsprogrammet på grund av kort utbildning.

Kort utbildning betyder att du inte har avslutat en gymnasieutbildning. Det kan till exempel vara att du har börjat men inte avslutat gymnasieskolan i ditt hemland. Eller så har du bara gått grundskolan, eller inte gått i skolan alls.

Så här fungerar det

När du omfattas av utbildningsplikt kommer du att få en aktivitet i din planering. Aktiviteten ser du när du loggar in på Mina sidor.

Så här ser aktiviteten ut:

Aktivitet i Mina sidor

Aktiviteten talar om att du ska ansöka om vuxenutbildning hos din kommun, eller kontakta en folkhögskola och söka en kurs som heter allmän kurs. Aktiviteten är obligatorisk. Du måste söka utbildningen före det datum som står längst ner till vänster.

Vad händer om jag inte söker utbildning eller söker för sent?

Om du söker utbildning hos komvux eller allmän kurs på folkhögskola för sent kan du få en varning eller avdrag på din etableringsersättning. Det betyder att du kan få lägre ersättning från Försäkringskassan.

Aktivitetsrapportera

Varje månad ska du fylla i aktivitetsrapporten för att vi ska veta hur det går för dig. I din aktivitetsrapport får du tre aktiviteter som du ska svara på.

Kryssa i klar i din aktivitetsrapport när du gjort följande:

  • Söka utbildning hos kommun eller folkhögskola
  • Jag har antagits till utbildning
  • Jag har påbörjat studier

Så här ser det ut där du kryssar i:

Kryss i aktivitetsrapporten

Om du inte har e-legitimation

Om du inte har e-legitimation fyller du i din rapport på en pappersblankett. Du hittar blanketten här:

Blanketter

Om du aktivitetsrapporterar på blankett eller muntligt behöver du redovisa för Arbetsförmedlingen om du har ansökt om studier, om du har antagits och vilket datum du börjar.

Så här skaffar du e-legitimation

Ekonomiskt stöd

När du deltar i etableringsprogrammet ansöker du om etableringsersättning från Försäkringskassan.

Samma sak gäller när du har utbildningsplikt. Då har du studier som din aktivitet i etableringsprogrammet och du fortsätter att söka etableringsersättning från Försäkringskassan.

Ersättning när du deltar i etableringsprogrammet

Kontakta oss

Om du är osäker på vad du ska göra ring oss på 0771-416 416.

Tillhör du etableringsprogrammet och behöver information på ett annat språk än svenska ringer du 0771-860 100.