Utbildningskontrakt avvecklas

Möjligheten att ingå överenskommelse om utbildningskontrakt mellan Arbetsförmedlingen, kommunen och en arbetssökande ungdom som saknar gymnasieexamen upphörde den 1 januari 2020.

Regeringen beslutade den 28 november 2019 om avveckling av utbildningskontrakt. Beslutet innebar att det från och med den 1 januari 2020 inte längre är möjligt att ingå nya överenskommelser om utbildningskontrakt. Möjligheten till studiebidrag på en högre nivå liksom möjligheten till utvecklingsersättning på en högre nivå för den som studerar inom ramen för ett utbildningskontrakt upphörde samma datum.

För de som redan studerar inom ramen för ett utbildningskontrakt gäller en övergångsbestämmelse som innebär att den som den 1 januari studerar inom ramen för ett utbildningskontrakt kan fortsätta att delta i insatser inom utbildningskontraktet, dock längst till och med den 20 september 2020.

Vad

Med ett utbildningskontrakt kan du skaffa dig gymnasiekompetens på Komvux eller folkhögskola. I förlängningen ökar det dina chanser att få jobb. Utbildningskontraktet är en överenskommelse mellan dig, oss och din hemkommun. Du kan kombinera studierna med jobb, praktik eller andra program på deltid.

Du kan ha ett utbildningskontrakt tills du fyller 25 år eller tills du är klar med din gymnasieutbildning.

För vem

Ett utbildningskontrakt är för dig som behöver skaffa dig gymnasiekompetens. Du behöver vara inskriven som arbetssökande hos oss. Du behöver också uppfylla följande:

  • är 20−24 år
  • saknar fullständig gymnasieutbildning
  • inte deltar i etableringsprogrammet
  • bor i en kommun där det finns en överenskommelse om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen.

Så här fungerar det

Kontakta oss eller studie- och yrkesvägledaren hos din kommun om du vill veta mer om utbildningskontrakt. Vi bedömer sedan om ett utbildningskontrakt är ett bra sätt att öka dina möjligheter att få jobb.

Ekonomiskt stöd

Om du studerar på halvtid eller mer kan du ansöka om studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Kombinerar du studierna med jobb får du förstås lön för tiden du jobbar. Har du praktik eller deltar i något annat program kan du ha rätt till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning, som betalas ut av Försäkringskassan.

Försäkring

Du är försäkrad när du har ett utbildningskontrakt. Försäkringarna är kopplade till din sysselsättning, till exempel studier, arbete eller program.

Så här tar du nästa steg

Kontakta oss

Förbered dig så att du kan motivera varför stödet kan öka dina möjligheter till jobb.

Bedömning

Tillsammans kartlägger vi din situation. En arbetsförmedlare bedömer om stödet är ett bra sätt att öka dina möjligheter till jobb.

Beslut

Vilket stöd vi kan erbjuda dig beror på hur just din situation ser ut. Vem som har rätt till ett stöd regleras ytterst av regeringen.

Kundservice