Starta eget, stöd till start av näringsverksamhet

Du som är arbetssökande och har goda förutsättningar att driva ett företag kan få starta eget-bidrag, något som vi kallar stöd till start av näringsverksamhet. Stödet kan normalt ges i upp till 6 månader men under Coronapandemin är den tiden förlängd upp till 12 månader.

Vad

Stöd till start av näringsverksamhet är till för dig som vill starta ett företag, på egen hand eller tillsammans med andra. Förutsättningen för att du ska få stödet är att din affärsidé har goda förutsättningar för att bli lönsam och kan försörja dig på lång sikt. Du kan inte beviljas stödet om den verksamhet du ska bedriva är inom en bransch där det är svårt för arbetsgivare att hitta kompetens.

För vem

Du behöver vara inskriven som arbetssökande hos oss.

Du behöver också uppfylla följande för att få starta eget-bidrag, (stöd till start av näringsverksamhet), 2021:

  • Du har fyllt 18 år.
  • Du har inga skulder registrerade hos Kronofogdemyndigheten och har inte någon registrerad betalningsanmärkning.
  • Du är arbetslös eller riskerar att bli det. Undantag gäller för dig som bor i vissa glesbygdskommuner i Norrland och Mellansverige.
  • Du har en affärsidé och funderar på att starta företag men har inte kommit igång med verksamheten ännu.
  • Du äger inte redan ett företag, är inte VD, styrelseledamot eller firmatecknare. Om du har haft ett företag tidigare måste det vara avvecklat sedan minst ett år tillbaka.

Så här fungerar det

Om du och din handläggare på ett lokalkontor kommit överens om att Starta eget kan vara en lämplig insats för dig så blir du uppmanad att skriva en affärsplan där du beskriver din affärsidé och skriver också budgetar för din ekonomi i företaget.

När det är klart skickas affärsplanen till våra upphandlade leverantörer som bedömer om din affärsplan kan hålla och blir den godkänd så gör du de sista förberedelserna för att beviljas Starta eget-stödet.

Om du är osäker på hur du ska skriva en affärsplan och budgetar och bland annat få information om bokföring, skatt, avtal, och marknadsföring så kan vi erbjuda en utbildning.

Ersättning och villkor

När du tar del av detta stöd deltar du i ett program och du kan ansöka om ersättning hos Försäkringskassan. Här berättar vi hur du ansöker om ersättning och vad som gäller när du är inskriven på Arbetsförmedlingen och deltar i ett av våra program.

När du deltar i ett program

Om du har en dokumenterad funktionsnedsättning kan du söka ett extra ekonomiskt stöd vid starten.

Bidrag till uppstartskostnader vid start av näringsverksamhet

Vanliga frågor och svar

Hur länge måste jag ha varit arbetssökande för att kunna söka starta eget-stödet?

Det finns inget tidskrav men du ska kunna visa Arbetsförmedlingen att du har sökt jobb men inte lyckats. Det är viktigt att företagsidén/starten bedöms som ett bättre alternativ än att fortsätta söka jobb.

Måste jag söka jobb under tiden som jag får starta eget-stödet?

Det är viktigt att du under hela perioden som du förbereder en företagsstart fortsätter att söka jobb och lämnar aktivitetsrapporter till Arbetsförmedlingen varje månad.

Vad innebär starta eget-stödet?

Du får möjlighet att förbereda din företagsstart och samtidigt få ett ekonomiskt stöd som betalas ut till dig varje månad.

Du kan få råd med vad du ska tänka på och ta reda på inför och under företagsstarten från Arbetsförmedlingen. Dessutom kan du få vägledning av en mentor, ett så kallat mentorstöd.

Hur gör jag för att söka starta eget-stödet?

  • Till att börja med så behöver du och Arbetsförmedlingen gå igenom hur arbetsmarknaden ser ut just för dig när det gäller att få ett nytt arbete eller att starta ett företag. Tillsammans ser vi om en företagsstart kan vara den bästa och snabbaste vägen till din försörjning.
  • Om vi kommer fram till att det är aktuellt att gå vidare med starta eget-stödet så behöver du beskriva din affärsidé i en affärsplan och göra en budget som du lämnar in till oss för bedömning.
  • Syftet med bedömningen är att både du och Arbetsförmedlingen ska komma fram till att du har goda förutsättningar att starta företaget och kunna försörja dig på lång sikt.

Hur vet jag om jag kan få starta eget-stödet och vad händer då?

Vi hör av oss till dig när bedömningen av din affärsplan och budget är klar. Om de blir godkända så är det dags att registrera företaget och söka eventuella tillstånd som behövs i verksamheten. Arbetsförmedlingen fattar sedan beslut om starta eget-stödet samt om/när du kan starta företaget.

Hur länge kan jag få starta eget-stödet?

Stödet kan normalt ges i upp till 6 månader men under Coronapandemin är den tiden förlängd upp till 12 månader. Detta gäller även om du deltar i jobb- och utvecklingsgarantin. När ersättningsdagarna är förbrukade kan du ansöka om försörjningsstöd i din kommun.

Vad händer när starta eget-stödet upphör?

I god tid innan det ekonomiska stödet upphör så behöver du bestämma dig för om du ska fortsätta driva företaget eller avveckla det och på nytt söka arbete. Om du fortsätter att driva företaget så skrivs du ut från Arbetsförmedlingen.

Så här tar du nästa steg

Kontakta oss

Förbered dig så att du kan motivera varför stödet kan öka dina möjligheter till jobb.

Bedömning

Tillsammans kartlägger vi din situation. En arbetsförmedlare bedömer om stödet är ett bra sätt att öka dina möjligheter till jobb.

Beslut

Vilket stöd vi kan erbjuda dig beror på hur just din situation ser ut. Vem som har rätt till ett stöd regleras ytterst av regeringen.