Din samarbetshistorik hjälper oss att förbättra rusta och matcha

När du deltar i rusta och matcha ingår du även i ett europeiskt socialfondsprojekt (ESF-projekt).

ESF-projekt finansieras av allmänna medel och för att se till att medlen används på ett bra sätt samlar Europeiska socialfonden in uppgifter om deltagarna och hur det går för dem efter att de deltagit i projektet. Tack vare det kan Europeiska socialfonden och Arbetsförmedlingen lära sig mer om Rusta och matcha och därmed kunna erbjuda ännu bättre matchningstjänster till arbetssökande i framtiden.

Vad ska jag göra?

Varje månad dokumenterar din leverantör de aktiviteter som ni har genomfört enligt er gemensamma planering. Rapporten, som kallas samarbetshistorik, hittar du under Mina sidor varje månad. Där kommer du att få se över och godkänna samarbetshistoriken, så att ni är överens om att uppgifterna stämmer.

Ersätter samarbetshistoriken den ordinarie aktivitetsrapporten?

Nej, aktivitetsrapporten ska du alltid fylla i och skicka in varje månad för att du ska få din ersättning.

Vad händer när jag har godkänt samarbetshistoriken?

Om du godkänner samarbetshistoriken, det vill säga är överens med din leverantör om uppgifterna, och ger ditt samtycke om att häva sekretessen, skickas uppgifterna vidare till Europeiska socialfonden och Statistikmyndigheten (SCB). Information om vad samtycke innebär hittar du på Mina sidor.

Vad händer om jag inte instämmer med leverantörens uppgifter?

Du kan bara instämma eller inte instämma för hela månadens aktiviteter i samarbetshistoriken. I nuvarande tjänst går det inte att kommentera enskilda uppgifter som du inte är överens med din leverantör om. Om du till exempel har genomfört en aktivitet mindre än en timme räknas det ändå som hel timme i rapporten.

Vad händer om jag inte skickar in något svar?

Samarbetshistoriken är frivillig. Om du inte besvarar den påverkar det inte din ersättning, att du är inskriven på Arbetsförmedlingen eller ditt samarbete med din leverantör. Men den är väldigt värdefull för Arbetsförmedlingen så att vi kan fortsätta att utveckla vår matchningstjänst. Därför uppskattar vi att du besvarar om samarbetshistoriken stämmer eller inte.

Påverkar samarbetshistoriken leverantörens ersättning från Arbetsförmedlingen?

Samarbetshistorikens resultat – aktiviteter och timmar – är endast en redovisning mellan Arbetsförmedlingen och Europeiska socialfonden. Samarbetshistoriken har inget samband med leverantörens resultatersättning från Arbetsförmedlingen.

Fler frågor?

Om du har fler frågor om samarbetshistoriken kan du kontakta oss. Om frågorna gäller specifika aktiviteter kontaktar du din leverantör.

Mer om Europeiska socialfonden och ditt deltagande i projektet

Information om deltagarregister 201029 (esf.se)

Om svenska ESF-rådet (esf.se)

Rusta och matcha medfinansieras av
Europeiska unionen/Europeiska socialfonden