Psykosocialt anpassningsstöd

Om du känner dig obekväm i sociala situationer på jobbet eller osäker på vilka psykosociala krav som gäller på arbetsplatsen, kan du få hjälp av oss.

Vad

Hur vi mår, trivs och är mot varandra på jobbet kallas för psykosocial arbetsmiljö. Psykosocialt anpassningsstöd gör det möjligt för dig att samtala med chefen om arbetsplatsens krav tillsammans med en av våra specialister. Även din arbetsgivare kan få stödet. Syftet är att ni ska hitta bra lösningar så att ni trivs ihop och att du ska känna dig trygg på jobbet.

Du kan få stödet inom ramen för ett år.

För vem

Psykosocialt anpassningsstöd är för dig som har en anställning eller praktik och som vi bedömer har behov av ett sådant stöd. Du behöver vara inskriven som arbetssökande hos oss.

Så här fungerar det

  • Det är vi som bedömer om psykosocialt anpassningsstöd är lämpligt för dig. Vi stämmer av med din arbetsgivare och bokar ett möte med en av våra specialister.
  • Du och specialisten, en psykolog eller socialkonsulent, går igenom hur de psykosociala kraven påverkar din arbetsprestation. Det handlar ofta om saker som stresstålighet, samarbete, kommunikationsförmåga och bemötande.
  • Din arbetsgivare får sedan beskriva den psykosociala miljön på arbetsplatsen.
  • Du och din arbetsgivare planerar de anpassningar som behövs så att du får lättare att klara jobbet.

Så här tar du nästa steg

Kontakta oss

Förbered dig så att du kan motivera varför stödet kan öka dina möjligheter till jobb.

Bedömning

Tillsammans kartlägger vi din situation. En arbetsförmedlare bedömer om stödet är ett bra sätt att öka dina möjligheter till jobb.

Beslut

Vilket stöd vi kan erbjuda dig beror på hur just din situation ser ut. Vem som har rätt till ett stöd regleras ytterst av regeringen.