Modernt beredskapsjobb

En tidsbegränsad anställning på en statlig myndighet som bättrar på din arbetslivserfarenhet.

Stopp för modernt beredskapsjobb från 1 januari 2019

Från 1 januari tas inga nya beslut för moderna berededskapsjobb. Inga förlängningar kan heller beviljas. Pågående moderna beredskapsjobb avbryts inte. 

Vad

Ett modernt beredskapsjobb i staten är en tidsbegränsad anställning på en statlig myndighet. Målet med ett modernt beredskapsjobb är att du ska bättra på din arbetslivserfarenhet och därmed förbättra möjligheterna till ett jobb.

Här är några exempel på vilka arbetsuppgifter som kan ingå i ett modernt beredskapsjobb:

 • administrativa uppgifter
 • arbete inom digitalisering
 • naturnära jobb (till exempel naturvård, jord- och skogsbruk)
 • jobb som resursperson.

Du kan ha ett modernt beredskapsjobb i upp till 24 månader. Vi fattar beslut om maximalt 12 månader i taget.

För vem

Ett modernt beredskapsjobb är för dig som har varit arbetslös en längre tid, eller som är nyanländ i Sverige. Du behöver vara inskriven som arbetssökande hos oss. Du behöver också uppfylla något av följande:

 • Du deltar i jobb- och utvecklingsgarantin och har gjort det i minst 450 dagar.
 • Du är nyanländ, har fyllt 20 år och deltar i etableringsprogrammet eller har deltagit under de senaste 12 månaderna.
 • Du är nyanländ, har fyllt 20 år och har en pågående etableringsplan eller har haft en etableringsplan under de senaste 12 månaderna.
 • Du är nyanländ och har under de senaste 36 månaderna fått uppehållstillstånd eller uppehållskort som familjemedlem till en EU/EES-medborgare.

Så här fungerar det

 • Kontakta oss om du är intresserad av ett modernt beredskapsjobb i staten.
 • Vi matchar arbetsgivarens behov mot dina erfarenheter och kompetenser.
 • Du söker sedan jobbet med hjälp från oss.
 • Arbetsgivaren ansvarar för att du kommer igång med ditt jobb och att du får den handledning du behöver.

Lön

Du har rätt till den lön och de anställningsförmåner som står i arbetsgivarens kollektivavtal. Ett modernt beredskapsjobb ger dock inte rätt till ersättning från a-kassan.

Anställningsskydd

Du omfattas av det anställningsskydd som regleras i branschens kollektivavtal, men lagen om anställningsskydd (LAS) gäller inte vid modernt beredskapsjobb.

Så här tar du nästa steg

Kontakta oss

Förbered dig så att du kan motivera varför stödet kan öka dina möjligheter till jobb.

Bedömning

Tillsammans kartlägger vi din situation. En arbetsförmedlare bedömer om stödet är ett bra sätt att öka dina möjligheter till jobb.

Beslut

Vilket stöd vi kan erbjuda dig beror på hur just din situation ser ut. Vem som har rätt till ett stöd regleras ytterst av regeringen.