Extratjänst

När du behöver hjälp att komma in på arbetsmarknaden. Du blir samtidigt en extra resurs för en arbetsgivare inom välfärden, offentlig, kulturell eller ideell sektor.

Vad

En extratjänst är ett jobb hos en arbetsgivare inom välfärden, offentlig, kulturell eller ideell sektor. Du får en chans att komma in i arbetslivet och den som anställer dig får samtidigt ett bidrag till din lön.

En extratjänst kan vara antingen en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning. Du kan också ha en extratjänst på deltid.

För vem

Extratjänst är för dig som har varit arbetslös en längre tid, eller som är nyanländ i Sverige. Du behöver vara inskriven som arbetssökande hos oss. Du behöver också uppfylla något av följande:

  • Du deltar i jobb- och utvecklingsgarantin och har gjort det i minst 450 dagar.
  • Du är nyanländ, har fyllt 20 år och deltar i etableringsprogrammet eller har deltagit under de senaste 12 månaderna.
  • Du är nyanländ, har fyllt 20 år och har en pågående etableringsplan eller har haft en etableringsplan under de senaste 12 månaderna.
  • Du är nyanländ och har under de senaste 36 månaderna fått uppehållstillstånd eller uppehållskort som familjemedlem till en EU/EES-medborgare.

Så här fungerar det

  • Det är vi som bedömer om en arbetsplats är lämplig och vilka arbetsuppgifter som passar dig.
  • Vi skriver en överenskommelse med dig och arbetsgivaren och samråder med facket. I överenskommelsen står det vilka arbetsuppgifter du ska ha och vilket slags stöd och handledning du behöver.
  • Arbetsgivaren ansvarar sedan för att du kommer igång med ditt nya arbete och att du får den handledning du behöver.

Lön

Du har rätt till lön och andra anställningsförmåner som motsvarar kollektivavtalet i branschen. Det innebär att arbetsgivaren också ska teckna försäkringar för dig. En extratjänst ger dock inte rätt till ersättning från a-kassan om du blir arbetslös igen efter anställningen.

Anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd, LAS, gäller inte vid extratjänst.

Så här tar du nästa steg

Kontakta oss

Förbered dig så att du kan motivera varför stödet kan öka dina möjligheter till jobb.

Bedömning

Tillsammans kartlägger vi din situation. En arbetsförmedlare bedömer om stödet är ett bra sätt att öka dina möjligheter till jobb.

Beslut

Vilket stöd vi kan erbjuda dig beror på hur just din situation ser ut. Vem som har rätt till ett stöd regleras ytterst av regeringen.