Stöd för dig som är sjukskriven

Om du har varit sjukskriven i mer än 90 och som mest 180 dagar kan du ha möjlighet att söka ett annat jobb och samtidigt ha kvar din sjukpenning. Kontakta Försäkringskassan för att få veta mer.

Försäkringskassan samordnar

Försäkringskassan ansvarar för samordningen av de kontakter och insatser som behövs för din rehabilitering. Det innebär att du behöver vara överens med Försäkringskassan om att det är lämpligt för dig att söka nytt arbete.

Skriv in dig

När du kommit fram till att du vill pröva annat arbete skriver du in dig hos oss. Då kan du få:

  • dina kompetenser matchade mot arbetsgivarnas behov av rekrytering
  • konkreta tips om hur du kan förbättra ditt arbetssökande
  • information om läget på arbetsmarknaden för olika yrken.

Skriv in dig

Prova nytt arbete

Om du hittar ett nytt jobb som kan vara lämpligt kontaktar du din arbetsgivare och Försäkringskassan. Du kan då ha möjlighet att ta tjänstledigt för att prova det nya jobbet. På så sätt kan du testa om ett nytt jobb passar dig och dina förutsättningar bättre. Kontakta Försäkringskassan för att få veta mer.

När du inte längre har rätt till ersättning från sjukförsäkringen

För dig som inte längre har rätt till ersättning från sjukförsäkringen finns möjlighet till ett möte med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som kallas för omställningsmöte.

Omställningsmöte

Stäng

En film från Försäkringskassan

Så här går omställningsmötet till.

För dig som inte längre har rätt till ersättning från sjukförsäkringen finns möjlighet till ett möte med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som kallas för omställningsmöte.

På omställningsmötet får du träffa en arbetsförmedlare och en handläggare från Försäkringskassan. Det är Försäkringskassan som erbjuder möjlighet till omställningsmöte och du bestämmer själv om du vill ha mötet.

Syftet med omställningsmötet är att du ska få en ordnad övergång från sjukförsäkring till arbetsliv. På mötet får du information om vilken service och vilka tjänster som Arbetsförmedlingen kan erbjuda dig. Vi kommer även att diskutera vad du kan göra för att underlätta din omställning till arbetslivet.

Det Arbetsförmedlingen erbjuder dig är:

  • hjälp med att söka arbete
  • information om arbetsmarknaden
  • information om Arbetsförmedlingens service och tjänster
  • vid behov klargöra dina arbetsförutsättningar
  • information om allmänna villkor för ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.