Varning eller avstängning från ersättning från Försäkringskassan

Om du till exempel inte aktivt söker jobb eller om du låter bli att rapportera dina aktiviteter, kan du få en varning. Om det händer flera gånger kan du bli avstängd från din ersättning från Försäkringskassan i en eller flera dagar.

Vad ska du göra om du har fått en varning eller beslut om avstängning från ersättning?

Du får först ett kommuniceringsbrev från oss som i vissa fall även innehåller ett preliminärt beslut. Innan vi fattar ett slutligt beslut har du möjlighet att lämna synpunkter. Du kan använda svarsformuläret på webben, ringa eller skicka in blanketten ”Svar på kommunicering inför beslut om sanktion eller varning” som du får i brevet.

Lämna synpunkter via svarsformulär 

Sista dag för inlämnade av synpunkter hittar du i det brev du fått skickat till dig. 

Om du har skyddade personuppgifter ska du inte använda detta formulär.


(SAN20XXXXXXXX) Ange endast siffrorna.

Vi behöver registrera dina uppgifter om du vill att vi ska lägga till dem i ditt ärende. * (obligatorisk)
Vi behöver registrera dina uppgifter om du vill att vi ska lägga till dem i ditt ärende.

Om du inte är nöjd med det slutliga beslutet kan du begära att vi omprövar det. Fyll i så fall i blanketten ”Begäran om omprövning av beslut om varning eller sanktion” och skicka till oss.

Begär omprövning av ett beslut

Om du missköter ditt arbetssökande

Om du inte gör det vi har kommit överens om missköter du ditt arbetssökande.

Om du

 • inte medverkar till att ta fram en planering tillsammans med oss
 • inte lämnar in din aktivitetsrapport till oss i tid 
 • inte följer överenskommelser om att besöka eller kontakta oss
 • inte deltar i en insats eller aktivitet
 • inte söker jobb eller utbildning som vi har anvisat
 • inte söker jobb aktivt.

Det här händer om du missköter ditt arbetssökande

 • Första gången: du får en varning.
 • Andra gången: 1 dag utan ersättning.
 • Tredje gången: 5 dagar utan ersättning.
 • Fjärde gången: 10 dagar utan ersättning.
 • Femte och varje efterföljande gång: 45 dagar utan ersättning. Om din ersättning är grundad på arbetslöshetsersättning sänks den sedan till 223 kronor per dag efter de 45 dagarna. 

Om du förlänger din arbetslöshet

Om du tackar nej till ett jobb, praktik eller annat program eller insats, förlänger du din tid som arbetslös. 

Om du

 • tackar nej till ett lämpligt jobb som du blivit erbjuden
 • tackar nej till en utbildning som du kommit in på och som vi har anvisat dig att söka
 • medvetet hindrar en anställning från att bli av
 • tackar nej till insats eller aktivitet.

Det här händer om du förlänger din arbetslöshet

 • Första gången: 5 dagar utan ersättning.
 • Andra gången: 10 dagar utan ersättning.
 • Tredje gången: 45 dagar utan ersättning.
 • Fjärde och varje efterföljande gång: 45 dagar utan ersättning. Om din ersättning är grundad på arbetslöshetsersättning sänks den till 223 kronor per dag, efter de 45 dagarna.

Om du orsakar din arbetslöshet

Om du säger upp dig från ett jobb är det du själv som orsakar din arbetslöshet.

Om du

 • säger upp dig från ditt jobb utan giltig anledning
 • uppträtt på ett sätt som gör att du blir uppsagd.

Det här händer om du orsakar din arbetslöshet

 • Första och andra gången: 45 dagar utan ersättning.
 • Tredje och varje efterföljande gång: 45 dagar utan ersättning. Om din ersättning är grundad på arbetslöshetsersättning sänks den till 223 kronor per dag, efter de 45 dagarna.

Om du medvetet lämnar felaktiga uppgifter

Försäkringskassan kan besluta att du blir av med din ersättning under en längre period. Det gäller om du medvetet eller genom grovt slarv har lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter till Försäkringskassan och på så vis får mer ersättning än vad du har rätt till.