För dig som har en etableringsplan

Det här gäller dig som skrev in dig hos oss innan den 1 januari 2018 och har en pågående etableringsplan.

Om du blir sjuk

Månadsredovisning

Vem har en etableringsplan?

Du som är 18-64 år och har fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller anhörig, och

  • skrev in dig hos oss innan den 1 januari 2018
  • har fått beslut om etableringsplan
  • etableringsplanen är aktiv.

Vad är en etableringsplan?

Din etableringsplan innehåller olika aktiviteter som ska hjälpa dig att hitta ett jobb eller en utbildning. Etableringsplanen har vi tagit fram tillsammans och utgår från dina förutsättningar, erfarenheter och intressen. I de flesta fall ingår studier i svenska, samhällsorientering och praktik.

Hur klarar jag min försörjning?

  • Du får 231 kronor per dag, fem dagar i veckan, under tiden vi tar fram din etableringsplan.
  • Du får upp till 308 kronor per dag, fem dagar i veckan, under tiden du deltar i aktiviteterna i din etableringsplan.
  • Du får mindre pengar om du inte deltar i aktiviteter i etableringsplanen utan ett giltigt skäl. Därför är det viktigt att du anmäler till oss redan första sjukdagen eller när du stannar hemma för att ta hand om barn som blivit sjuka.
  • Etableringsersättningen betalas ut av Försäkringskassan.

Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om etableringsersättningen för dig som har en etableringsplan, och räknar ut hur mycket ersättning du har rätt till.

Du kan också ha rätt till olika tillägg

  • Om du har barn kan du ha rätt till etableringstillägg.
  • Om du bor ensam kan du ha rätt till bostadsersättning.

Det är Försäkringskassan som beslutar om etableringstillägg och bostadsersättning och räknar ut hur mycket ersättning du har rätt till. Du kan läsa mer om vilka ersättningar som kan vara aktuella för dig på Försäkringskassans webbplats.

Etableringsersättning (Försäkringskassan)

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk och inte kan delta i dina planerade aktiviteter är det viktigt att du anmäler det till oss redan första sjukdagen. Annars kan du förlora din etableringsersättning. Samma sak gäller om du behöver stanna hemma för att ta hand om barn som blivit sjuka. Gör din anmälan första sjukdagen på vår webbplats.

Anmäl frånvaro 

Månadsredovisning

Varje månad ska du redovisa om du har varit frånvarande, och om du har fått några andra ersättningar under perioden. Det är en förutsättning för att du ska få din etableringsersättning. Du fyller i och skickar in din månadsredovisning på vår webbplats.

Lämna in månadsredovisning

Användarinstruktion för digital månadsredovisning Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB)

Har du skrivit in dig hos oss efter den 1 januari 2018?

Den 1 januari 2018 gäller nya regler för dig som nyligen har fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller anhörig. Det innebär att det är olika regler som gäller beroende på när du skrev in dig hos oss. Har du skrivit in dig hos oss efter den 1 januari 2018, så deltar du istället i vårt etableringsprogram.

För dig i etableringsprogrammet